Economy and Investment

ถกเกณฑ์คุมต่างชาติ ผุดโรงแรมหลังAEC

by ดวงกมล บูรณสมภพ

ถกเกณฑ์คุมต่างชาติ ผุดโร


นายสัมพันธ์ แปูนพัฒน์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ ด้านกฎหมาย สมาคมโรงแรมไทย (ทีเอชเอ) กล่าวว่า ขณะนี้ทางสมาคมฯอยู่ระหว่างการหารือกับกระทรวงพาณิชย์ ถึงการวางเงื่อนไขการลงทุนของผู้ประกอบการโรงแรมข้ามชาติ ที่สนใจเข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 โดยมีจุดประสงค์เพื่อช่วยให้ธุรกิจโรงแรมกลุ่มผู้ลงทุนรายกลางและรายย่อยของ ประเทศไทย หรือ SMEs ยังสามารถดำเนินธุรกิจอยู่ได้ แม้จะเปิดAECแล้วก็ตาม เพราะปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีเงื่อนไขใดๆ นอกจากเม็ดเงินที่จะลงทุนเท่านั้น ตรงนี้อาจทำให้ผู้ประกอบการSMEsของประเทศไทย อาจเสียเปรียบทางการแข่งขันได้

ภายหลังเปิดAEC ทุกอย่างต้องเสรีตามเงื่อนไขของAEC แต่เราก็สามารถสร้างเกณฑ์มาตรฐานขึ้นมาเป็นกำแพงเล็กๆ ไว้ป้องกันผู้ประกอบการกลุ่มSMEsอีกทีได้เช่นกันระหว่างนั้นก็ต้องเร่งพัฒนา ศักยภาพของผู้ประกอบการSMEsให้แข็งแกร่ง พร้อมแข่งขันได้ ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่ อย่าง เครือโรงแรมดุสิตธานี กลุ่มเซ็นทรัลพัฒนา หรือ ซีพีเอ็นและแม้แต่กลุ่มไมเนอร์กรุ๊ป เราไม่ค่อยเป็นห่วงเพราะผู้ประกอบการรายใหญ่กลุ่มนี้ นอกจากแข็งแรงพอตั้งรับ ยังทำธุรกิจเชิงรุกได้ดีอีกด้วย

เบื้องต้น ในส่วนของสมาคมโรงแรม หากร่างกฎกระทรวง ว่าด้วยการจดทะเบียนธุรกิจโรงแรม ที่ผ่อนปรนเงื่อนไขให้โรงแรมที่ไม่สามารถจดทะเบียนได้ในอดีต เข้ามาจดทะเบียนได้ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว ทางสมาคมก็จะรีบจัดโครงการฝึกอบรมผู้ประกอบการSMEsโดยเน้นที่ความรู้ด้าน โครงสร้างการบริหารจัดการ ตลอดจนโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงานให้แก่บุคลากร โดยกลุ่มที่สมาคมเป็นห่วงมากที่สุดคือผู้ประกอบการรายเล็กทั้งในกรุงเทพฯและ ต่างจังหวัด ส่วนจังหวัดที่เป็นเกตเวย์ติดต่อชายแดน ไม่ห่วงมากนัก เพราะกลุ่มนี้จะชินกับการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศอยู่แล้ว

สำหรับความคืบหน้า การออกกฎกระทรวงว่าด้วยการจดทะเบียนธุรกิจโรงแรม ล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เซ็นอนุมัติเรียบร้อยแล้ว วิธีการจากนี้ คือนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมอาคาร เพื่อทราบจากนั้น นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกฎหมายการท่องเที่ยว กระทรวงมหาดไทย เพื่อพิจารณาก่อนส่งต่อให้กฤษฎีกาตีความ ก่อนออกประกาศใช้เป็นกฎกระทรวง ออกตามความใน พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร รวมกระบวนการทั้งหมดที่กล่าวมา มั่นใจว่าจะประกาศใช้ได้ในเดือนตุลาคมศกนี้ เชื่อว่าตจะมีผู้ประกอบการโรงแรม ทยอยเข้ามาจดทะเบียนจำนวนมากในที่นี้ 80% จะเป็นผู้ประกอบการกลุ่มSMEs แน่นอน โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเสนอต่อคณะกรรมการบริหารสมาคมโรงแรมไทย ว่า ควรมีการปรับโครงสร้างอัตราค่าธรรมเนียมสมาชิกจากปัจจุบัน จะเก็บค่าธรรมเนียมรายปีเท่ากันทุกโรงแรม คือ 3 พันบาท และค่าธรรมเนียมรายห้อง ซึ่งโรงแรมที่ห้องเยอะก็จ่ายมาก ดังนั้นจึงเห็นสมควรลดค่าธรรมเนียมรายปี โดยแบ่งเป็นเรตราคา ว่าโรงแรมขนาดใหญ่ก็ต้องเสียมากกว่าโรงแรมขนาดเล็กเพื่อความยุติธรรม

ปัจจุบันหลายประเทศในกลุ่มอาเซียน เริ่มจัดทำกฎเกณฑ์เงื่อนไขการลงทุนสำหรับต่างประเทศที่จะเข้าไปลงทุนใน ประเทศของตัวเองบ้างแล้ว โดยในส่วนของโรงแรม ซึ่งถือเป็นธุรกิจหนึ่งที่บรรจุอยู่ในเงื่อนไขการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอา เซียน โดยที่อินโดนีเซียกำหนดว่าให้ต่างชาติลงทุนในธุรกิจโรงแรมได้เฉพาะที่เป็น ระดับมากกว่า 3 ดาวขึ้นไป ซึ่งเป็นไปได้ที่ต้องการจะกันโรงแรมระดับตั้งแต่ 3 ดาวลงมาให้เป็นอาชีพของคนท้องถิ่น ขณะที่ประเทศพม่ารัฐบาลได้กำหนดเงื่อนไขการลงทุนในธุรกิจโรงแรมของต่างชาติ ไว้ว่า โรงแรมนั้นจะต้องจ้างแรงงานที่เป็นชาวพม่ามากกว่ากึ่งหนึ่งอย่างนี้เป็นต้น ส่วนประเทศไทยนอกจากวงเงินลงทุนแล้ว ยังไม่มีการกำหนดเงื่อนไขใดๆ และยังถือเป็นประเทศที่มีแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างสดใส เป็นที่สนใจของนักลงทุน

ที่มา : ASTVผู้จัดการรายวัน

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC