Transportation

'อาเบะ'เยือนไทย ถกรถไฟเร็วสูง-ดาวเทียม

by ดวงกมล บูรณสมภพ

<img src="/images/blog/content1/20130112142745.jpg" _cke_saved_src="/images/blog/content1/20130112142745.jpg" alt="อาเบะ" เยือนไทย="" ถกรถไฟเร็'=""><span name="advenueINTEXT"><strong><br></strong></span></p><span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT"><strong><br>กระทรวงต่างประเทศ แถลงนายกฯญี่ปุ่นเยือนไทย17-18ม.ค. หารือ"ยิ่งลักษณ์"ผลักดันความร่วมมือแผนก่อสร้างรถไฟเร็วสูง-สำรวจดาวเทียม เชื่อมอาเซียน   </strong></span><br><br><p><span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT">นายดำรง ใคร่ครวญ อธิบดีกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ แถลงการการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและภริยา ในฐานะแขกของรัฐบาล ระหว่างวันที่ 17-18 ม.ค. 2556 ซึ่งจะเดินทางมายังประเทศไทยด้วยเครื่องบินส่วนตัว มาถึงในเวลา 11.00 น.ของวันที่ 17 ม.ค. ที่ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยจะเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของผู้นำรัฐบาลญี่ปุ่นในรอบ 11 ปี หลังจากการเยือนของนายกรัฐมนตรีจุนอิชิโร โคอิซึมิ เมื่อปี 2545 โดยการเยือนประเทศในภูมิภาคอาเซียนของผู้นำญี่ปุ่นครั้งนี้ จะเดินทางไปยังประเทศเวียดนามก่อน ต่อด้วยประเทศไทย และอินโดนีเซีย สะท้อนให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและสัมพันธ์อันดีที่ญี่ปุ่นให้กับ 3 ประเทศ</span></p><p><span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT">นายดำรง กล่าวว่า ในช่วงเย็นของวันที่ 17 ม.ค. นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกำหนดพบหารือข้อราชการกับน.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในประเด็นต่าง ๆ ครอบคลุมทั้งด้านทวิภาคี พหุภาคี และความร่วมมือในภูมิภาค รวมทั้งแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อการส่งเสริมหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทย - ญี่ปุ่น บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางการทูตที่ยาวนานกว่า 125 ปี ที่ให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยและผลประโยชน์ร่วมกันตลอดมา โดยจะมีการหารือถึงความร่วมมือโครงการพัฒนาสาธารณูปโภค ระบบป้องกันน้ำท่วม รถไฟความเร็วสูง การสำรวจเทคโนโลยีดาวเทียม ที่ไม่พัฒนาเฉพาะประเทศไทยเท่านั้น แต่จะขยายการเชื่อมออกไปยังภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้นำ 2 ประเทศจะหารือถึงความร่วมมือกันพัฒนาทรัพยารมนุษย์ ทั้งสองประเทศยังประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานทักษะ ที่จำเป็นต้องทำให้เกิด ความสมดุลย์ในเรื่องนี้</span></p><p><br><span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT">นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีทั้งสอง จะหารือแนวทางเพื่อส่งเสริม ความมั่งคั่ง ความสงบสุข และการพัฒนาอย่างยั่งยืนของภูมิภาค โดยผ่านกรอบความร่วมมืออาเซียน-ญี่ปุ่น ซึ่งได้มีการฉลองครบรอบความสัมพันธ์เป็นปีที่ 40 ในปีนี้ กรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น และกรอบความร่วมมือภูมิภาคอื่น ๆ โดยให้ความสำคัญในเรื่องการเชื่อมโยง การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน และความร่วมมือระหว่างกัน</span></p><p><span id="advenueINTEXT" name="advenueINTEXT">นายดำรง กล่าวว่าไทยและญี่ปุ่นต่างเป็นพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่ได้รับประโยชน์จากความ ตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (Japan-Thailand Economic Partnership Agreement - JTEPA) โดยในปี 2555 (ม.ค.-พ.ย.) มูลค่าการค้ารวมไทยและญี่ปุ่น มีจำนวน 2.11 ล้านล้านบาท โดยญี่ปุ่นเป็นคู่ค้าอันดับที่ 1 ของไทย ในขณะที่ไทยเป็นคู่ค้าอันดับที่ 6 ของญี่ปุ่น ในด้านการลงทุนนั้น ญี่ปุ่นเป็นนักลงทุนต่างชาติอันดับ 1 ของไทย โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 3.12 แสนล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 63 ของการลงทุนต่างชาติทั้งหมด โดยญี่ปุ่นยังเป็นตลาดนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่อันดับที่ 3 ของไทย รองจากมาเลเซียและจีน โดยในปี 2555 (ม.ค. -พ.ย.) มีนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาไทยทั้งสิ้น 1,239,555 คน ในขณะที่นักท่องเที่ยวไทยไปญี่ปุ่นในปี 2555 มีจำนวน 211,076 คน เพิ่มขึ้น จากปีก่อนหน้าร้อยละ 62.4<br><br> ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ </span></p>

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC