Transportation

คมนาคมนำเทคโนโลยีช่วยบริหารระบบขนส่ง

by ดวงกมล บูรณสมภพ

คมนาคมนำเทคโนโลยีช่วยบริ


คมนาคมดึงเทคโนโลยี เข้ามาช่วยบริหารระบบขนส่ง หวังลดอุบัติเหตุ-แก้ปัญหาจราจร เผยไทยติดอันดับ 1 ในอาเซียนที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนนมากสุด

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ กำกับดูแลการขนส่งทางถนน วานนี้ (11ม.ค.) ว่า ได้สั่งการให้กรมการขนส่งทางบก (ขบ.) นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งทางถนน โดยเฉพาะในระบบขนส่งสาธารณะ เพื่อเพิ่มคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน แก้ไขปัญหาการจราจร รวมทั้งลดจำนวนอุบัติเหตุทางถนน

"ปัจจุบันการขนส่งทางถนนคิดเป็น 85% ของการขนส่งทั้งประเทศ ถือเป็นหัวใจหลักสำคัญ เราจำเป็นต้องเร่งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น จีพีเอส หรือระบบบันทึกข้อมูลการเดินทางของรถ ,ระบบอาร์เอฟไอดี หรือระบบตรวจจับความเร็วรถมาช่วยกำกับดูแลการขนส่ง โดยเฉพาะเพื่อลดจำนวนอุบัติเหตุและความสูญเสียทางถนน ซึ่งปัจจุบันพบว่ามีอัตราการเสียชีวิต 1.2 -1.4 หมื่นคนต่อปี หรือตายเฉลี่ยชั่วโมงละ 2 คน ขณะที่สถิติขององค์การอนามัยโลกในปี 2554 ยังระบุว่าไทยติดอันดับ1ใน 10 ประเทศที่มีการสูญเสียทางถนนมากที่สุด และยังติดอันดับ 1 ในอาเซียนอีกด้วย โดยมีมูลค่าความสูญเสียคิดเป็น 3%ของจีดีพีของประเทศ"นายชัชชาติกล่าว

ทั้งนี้ หากมีการนำระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้จะช่วยลดต้นทุนการขนส่ง และพลังงานได้อีกด้วย โดยปัจจุบันไทยใช้พลังงานในการขนส่งสูงถึง 7 แสนล้านบาทต่อปี อย่างไรก็ตามปัจจุบันขบ.ได้ นำระบบจีพีเอสและอาร์เอฟไอดีมาแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในรถตู้สาธารณะซึ่งพบว่า ได้ผลดี เพราะหลังจากบังคับใช้ระบบดังกล่าวเริ่มตั้งแต่เดือนเม.ย.2555 พบว่าอัตราการการทำผิดข้อหา ฝ่าฝืนความเร็วลดลงจาก 40% เหลือ 20%

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดซื้อเครื่องเลเซอร์ตรวจจับความเร็วรถแบบเคลื่อนที่ให้ ขนส่งอีก 75 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อนำไปใช้แก้ปัญหาอุบัติเหตุ รวมทั้งเร่งรัดการจัดทำศูนย์กลางข้อมูลระบบจีพีเอส เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริการจัดการการเดินรถสาธารณะ ร่วมกับบริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ภายในเดือนเม.ย.นี้ นอกจากนั้นจะเร่งรัดติดตั้งระบบจีพีเอสบนรถโดยสารบขส. และรถตู้โดยสาร ให้แล้วเสร็จไม่เกินเดือนมี.ค.นี้ ส่วนรถโดยสารสาธารณะ หมวด 3 ที่วิ่งให้บริการระหว่างจังหวัด จะติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน 2ปี

ด้านนายสรวิศ นฤปิติ หัวหน้าภาควิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า ปัจจุบันการขยายถนนทำได้ยาก และสิ้นเปลืองงบประมาณ จึงต้องนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มการใช้ประโยชน์โครง สร้างพื้นฐานเดิมที่มีอยู่ โดยการลงทุนด้านเทคโนโลยีนั้นถือว่าคุ้มค่าการลงทุน และเป็นการลงทุนแบบโลคอส ส่วนระบบจีพีเอสที่ขบ.จะนำมาใช้นั้น ถือเป็นเทคโนโลยีที่ใช้มากในต่างประเทศ และเหมาะสม เพราะสามารถตรวจสอบเส้นทาง ความเร็ว ได้เป็นอย่างดี

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

ดวงกมล บูรณสมภพ

ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับ AEC