Editor J

Product and Service

การฝึกอบรมด้านภาษาและโลจิสติกสู่ AEC

                  กระทรวงแรงงานของประเทศไทยต้องการจะเน้นการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศและให้การฝึกอบรมด้านโลจิสติกส์สำหรับแรงงานไทย...

by ดวงกมล บูรณสมภพ -

Tourism / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Oct 19, 2015

ททท. เตรียมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวในอาเซียน

              นักท่องเที่ยวระดับไฮเอนด์จาก 4 ประเทศอาเซียนที่คาดว่าจะสร้างอย่างน้อย 1.3พันล้านบาทสำหรับการท่องเที่ยวไทยในปีหน้า...

Economy and Investment / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Oct 19, 2015

แม็คโครวางแผนขับเคลื่อนธุรกิจในอาเซียน

              บริษัททสยามแม็คโครเตรียมดำเนินการขยายกิจการ เพื่อต่อยอดไปสู่โอกาสในการค้าปลีกภายในภูมิภาคอาเซียน...

Product and Service / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Oct 18, 2015

สร้างศักยภาพด้านอาหารฮาลาลสำหรับ AEC

              ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพที่ดีสำหรับการผลิตและการส่งออกสินค้าประเภทอาหารฮาลาลในตลาดต่างประเทศ...

Economy and Investment / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Oct 18, 2015

พัฒนาเมืองชายแดนให้เป็นแหล่งการค้า

              ประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่ดีที่สุดในการเป็นศูนย์กลางการขนส่งของภูมิภาคและศูนย์การซื้อขายซึ่งมีชายแดนติดกับสี่ประเทศ คือ พม่า, ลาว,...

Product and Service / by ดวงกมล บูรณสมภพ - Oct 18, 2015

บทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับ AEC

             สถาบันสอนภาษาบริติชเคาซิลและสถานทูตอังกฤษร่วมกับสำนักงานผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต, กระบี่, สงขลาและกาญจนบุรีในการเปิดตัวโครงการ...