STAFF RECOMMENDED

9
ทัวร์กรุงเทพฯ-เกิ่นเทอกับ Thai VietJetAir วันนี้เป็นวันสุดท้ายคณะสุดท้าย เจอกันใหม่เทศกาลตรุษ

บริษัทท่องเที่ยวในเวียดนามแห่งหนึ่ง กับทางการนครเกิ่นเทอ (Can Tho) ได้หยุดการจัดทัวร์ระหว่างกรุเทพฯ กับนครใหญ่แห่งนี้ลง หลังจากหน้าร้อนผ่านไป ทำให้มีนักท่องเที่ยวจากเวียดนามเดินทางไปมายังประเทศไทยน้อยลง...

9
ที่ประชุม รมต.ต่างประเทศอาเซียน-แคนาดา เห็นชอบรับรองร่างแผนปฏิบัติการอาเซียน

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 48 ที่ประเทศมาเลเซีย โดยมีนายแดเนียล ฌอง (Daniel Jean)...

9
คณะสภาธุรกิจสหรัฐฯ-อาเซียนเยือนไทย หวังยกระดับการค้าสู่อันดับหนึ่ง

อาเซียน (U.S.-ASEAN Business Council : USABC) นำโดยนายอเล็กซานเดอร์ ซี เฟลด์แมน ประธาน USABC พร้อมด้วยผู้แทนจากบริษัทชั้นนำของสหรัฐฯ อาทิ Brown-Forman Caterpillar Chevron GlaxoSmithKline Google Guardian MasterCard และ...

9
ก.ท่องเที่ยวและกีฬาเดินหน้ายุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยว

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า มติที่ประชุม ครม. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558 ได้เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558 - 2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว...

9
รมว.กต. แจงผลหารืออาเซียน-จีนต่อความสำเร็จจากแผนปฏิบัติการ

พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน-จีน ร่วมกับ นายหวัง อี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน...

9
ก.ไอซีที เตรียมจัดทำแผนแม่บท ICT อาเซียน 2020

นางทรงพร โกมลสุรเดช ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยภายหลังการเป็นหัวหน้านำคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัยพิเศษ (Special Meeting of...

9
JICA มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับอาเซียน

องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่นและอาเซียน (JICA) เข้าพบเลขาธิการอาเซียน เพื่อย้ำการสนับสนุนของรัฐบาลญี่ปุ่นในการเสริมสร้างความร่วมมือของ JICA กับอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น การค้าและการลงทุน, โครงสร้างพื้นฐาน,...

9
อาเซียนและแนวทางการบังคับเพื่อประสิทธิภาพทางการแข่งขัน

การประชุมอาเซียนของผู้เชี่ยวชาญด้านการแข่งขันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทั้งภาครัฐและเอกชนในอาเซียนและประเทศคู่ค้าซึ่งประกอบด้วย ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด์,ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้,สหรัฐอเมริกา,...

9
การสื่อเพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นอาเซียน

นักข่าวจากประเทศสมาชิกอาเซียนได้เข้าร่วมในการฝึกอบรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และจากข้อมูลเชิงสถิติในฮานอยประเทศเวียดนาม...

9
ข้อกำหนดในการควบคุมอาหารในภูมิภาคอาเซียนเพื่อขจัดอุปสรรคการค้า

การประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการตรวจสอบและการพัฒนาแนวทางการควบคุมคุณภาพอาหารในอาเซียน (ACFCRs) จัดขึ้นในวันที่ 14 - 15 กรกฎาคม ที่สำนักเลขาธิการอาเซียนโดย ACFCRsได้เสนอแนวทางใหม่และข้อตกลงยอมรับร่วม (MRA)...

9
อาเซียนและญี่ปุ่นทบทวนทิศทางความร่วมมือในอนาคต

อาเซียนและญี่ปุ่นมีการทบทวนความร่วมมือและทิศทางในอนาคตที่มุ่งเน้นไปที่ความกังวลในด้านการรักษาความปลอดภัยทางการเมืองและความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางสังคมวัฒนธรรมโดยคณะกรรมการร่วมความร่วมมือ อาเซียน-ญี่ปุ่น...

9
วีดีโอเพื่อการส่งเสริมความรู้ในการเชื่อมต่ออาเซียน

วิดีโอเปิดตัวในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 47 ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักธุรกิจ, นักวิชาการ,...

9
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเพิ่มความเข้าใจในเรื่องประชาคมอาเซียน

รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเข้าร่วมการประชุมกับสำนักงานคณะกรรมการสนธิสัญญาปลอดอาวุธนิวเคลียร์ สำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEANWFZ Commission)...

9
ขอเชิญร่วมงาน " อาเซียนของฉันฝันของเรา"

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย จะจัดงานเสวนาภายใต้หัวข้อ "อาเซียนของฉัน ฝันของเรา ในวันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๔.๐๐ ๑๗.๓๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา...

9
การมีส่วนร่วมทางธุรกิจสำหรับการแข่งขันในอาเซียน

ตัวแทนกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการแข่งขันของอาเซียน (AEGC)และสำนักเลขาธิการอาเซียนร่วมมือกันเจรจาในประเด็นสำคัญด้านความท้าทายเพื่อเสริมสร้างธุรกิจที่มีประสิทธิภาพและกฎหมายการแข่งขันด้านธุรกิจในภูมิภาค (CPL)...

9
ผู้ชนะรางวัลด้านวิทยาศาสตร์ประจำอาเซียน

พิธีการมอบรางวัลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งอาเซียนซึ่งจัดโดยคณะกรรมการอาเซียนว่าด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯในความร่วมมือกับ UL (UnderwritersLaboratories) ซึ่งในครั้งนี้ดร.ณัฏฐพร พิมพะ...

9
อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีอเสริมสร้างความร่วมมือในด้านป่าไม้

อาเซียนและสาธารณรัฐเกาหลีมุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างความร่วมมือในด้านป่าไม้ผ่านการลงนามในตราสารของการขยายข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และสาธารณรัฐเกาหลีในด้านความร่วมมือป่า...

9
ครม. เห็นชอบการผูกพันตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 ได้มีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง "การให้การยอมรับพิธีสารแก้ไขความตกลงมาร์ราเกช จัดตั้งองค์การการค้าโลก...

9
อาเซียนเตรียมการปฏิรูปกฎการบิน

ในรายงานล่าสุดของผู้นำอาเซียนได้รับคำแนะนำสำหรับการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมและกองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอาชนะความท้าทายที่ต้องเผชิญหลังการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน...

9
แอร์เอเชียเปิดตัว "ASEAN flight pass"

แอร์เอเชียออกโปรโมชั่น ASEAN flight pass หรือบัตรผ่านการเดินทางที่ช่วยให้ผู้โดยสารเพลิดเพลินไปกับเที่ยวบินในราคาที่ต่ำกว่าปกติใน 148 เส้นทางทั่วทั้ง 10 ประเทศในกลุ่มอาเซียน คือ มาเลเซีย, บรูไน, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย,...