STAFF RECOMMENDED

9
การพัฒนาในพม่า ที่จะมีผลต่อภาคเหนือตอนบนของไทย เมื่อเปิด AEC

ภาคเหนือตอนบนของไทยสามารถเชื่อมกับพม่าผ่านทางด้านต่างๆ เช่น รัฐฉานของไทยใหญ่ ที่มีพื้นที่เกือบ 1 ใน 4 ของพม่าทั้งประเทศ ขณะที่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 2 ของพม่าคือประมาณ10% ของประชากรรวมที่ประมาณ 60...

9
ตลาดส่งออกข้าวโอกาสและอุปสรรคของไทย

ตลาดข้าวโลกในปัจจุบัน (มิถุนายน 2553) ขณะนี้ ประเทศต่างๆ ผลิตและบริโภคข้าวประมาณ 430 ล้านตัน/ปี แต่ส่วนใหญ่เป็นการผลิตและบริโภคภายในประเทศ ปริมาณข้าวที่เหลือสำหรับขายระหว่างประเทศอยู่ที่ประมาณ 29-30 ล้านตัน/ปี...

9
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยในสายลมแห่งประชาคมอาเซียน

ณ จุดเปลี่ยนผ่านสาคัญที่คนไทยและเพื่อนร่วมอาเซียนอีก 9 ประเทศกาลังเดินหน้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community : AC) อย่างเต็มรูปแบบในปี พ.ศ.2558 น่าคิดว่า จุดเปลี่ยนผ่านนี้จะเป็น โอกาส หรือเป็น วิกฤติ...

9
การท่องเที่ยวไทยในอาเซียนและทิศทางหลังเปิด AEC

ในปี 2558 นี้ ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคนไทยและภาคธุรกิจทุกแขนง ต้องตื่นตัว และเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนด้วยกันให้มากขึ้น...

9
เปิดประตูอาเซียน ท่องเที่ยวไทยต้องสู้

ตัวเลขชวนสนใจจากองค์การท่องเที่ยวโลกหรือ World Tourism Organization ที่ออกมาเปิดเผยว่า ปีที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวหิ้วกระเป๋าเดินทางกระจายไปทั่วโลก 980 ล้านคน ในจำนวนนี้เหยียบเข้าไปเที่ยวในแถบเอเชียแปซิฟิก 217.1 ล้านคน...

9
ดันเชียงรายสู่ฮับภาคเหนือรับมือแข่งขันท่องเที่ยวหลังเปิด AEC

นายสุรพล เศวตเศรนี ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยในงานสัมมนา เตรียมความพร้อมท่องเที่ยวไทย ก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ที่จ.เชียงราย ทั้งนี้...

9
ผู้ประกอบการ การท่องเที่ยวควรเตรียมความพร้อมรับ AEC

ในปี 2558 นี้ ประเทศไทยกำลังจะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เราจึงไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคนไทยและภาคธุรกิจทุกแขนง ต้องตื่นตัว และเรียนรู้ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียนด้วยกันให้มากขึ้น...

9
About ASEAN

รวม 10 ชาติ เป็น 1 ประชาคม เพื่ออนาคตที่ดีกว่าของชาวอาเซียนทุกคน...

9
ทำไมต้องเข้า AEC (ประชาคมอาเซียน)

หลายคนคงเคยได้ยินคำว่า "AEC" แล้วนะคะ แต่อาจจะยังไม่รู้ว่า AEC คืออะไร มีผลกระทบอะไรกับประเทศไทย และมีผลกระทบอะไรกับเรา และเราควรจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้อย่างไร...

9
ทำไมเราถึงต้องมี AEC ด้วย

สำหรับคำถามแรกที่หลายๆ คนอาจจะยังคงตั้งคำถามว่า ทำไมจะต้องศึกษาเรื่องอาเซียน ทำไมจะต้องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนสำคัญอย่างไร...

9
การขนส่งทางรถบรรทุกต้องเร่งปรับตัวรับ AEC

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันกรอบความร่วมมืออาเซียนได้เปิดให้มีการเดินรถไป-กลับระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน 500 คัน ที่ผู้ประกอบการไทยวิ่งให้บริการในเส้นทางอีสท์ เวธส์...

9
เลื่อนวัน AEC จาก 1 มค 2558 เป็น 31 ธค. 2558

แม้จะยังไม่ชัดเจนนักแต่จากคาของ ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ เลขาธิการอาเซียนในระยะหลัง กำหนดการเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ที่เคยประกาศไว้ว่าจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ค.ศ.2015...

9
กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียน

กฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) หรือธรรมนูญอาเซียน กฎบัตรอาเซียน เปรียบเสมือนรัฐธรรมนูญของอาเซียนที่จะทำให้อาเซียนมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นการวางกรอบทางกฎหมายและโครงสร้างองค์กรให้กับอาเซียน...

9
Drive from Vientiane and drop the car off in Luang Prabang

Is it possible to rent a car in Vientiane and drop it off in Luang Prabang or vice versa. Q: Hello. Is it possible to rent a car in Vientiane and drop it off in Luang Prabang or vice versa. I'd like to do is to drive...

9
What is the fastest way to travel from Phuket to Koh Lipe?

I don't like the idea of a seven-hour boat trip. Is it possible to go to the pier at Pak Bara and catch a boat from there? If so, how long is the crossing and how do I get there from Phuket? Thanks for your advice....

9
We are planning to travel from Bangkok to Langkawi in November.

The first leg of the trip will be by train to Hat Yai. What's our best option to get from there to Langkawi? I've heard a ferry trip is possible, and would like to know whether the boat trip is a good idea in November?...

9
On track for the 'Coastal Passage'

The World Travel Awards will be announced in Singapore on October 18. The Rocky Mountaineer train will be adding a new route next year between Seattle and Vancouver. The so-called "Coastal Passage" will become the...

9
Rituals in the rice fields

The Khmer-speaking Kui party with their ancestors as the Saen Donta Festival rolls into town The arrival of the Saen Donta Festival next week will see natives of Si Sa Ket celebrating their annual reunion with their...

9
เชื่อมจีน เชื่อมอาเซียน...กับนครหนานหนิง

เชื่อมจีน เชื่อมอาเซียน...กับนครหนานหนิง พาณิชย์ เดินหน้ากระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ากับจีน โดยเดินทางเข้าร่วมงาน ChinaASEAN EXPO ครั้งที่ 9เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 ณ เมืองหนานหนิง...