STAFF RECOMMENDED

9
ก.อุตสาหกรรมผลักดัน 7 ยุทธศาสตร์ ตั้งเป้ายกระดับผู้ประกอบการไทยสู่ผู้นำ AEC

นางอรรชกา สีบุญเรือง ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กระทรวงอุตสาหกรรมเร่งเดินหน้าผลักดัน 7 ยุทธศาสตร์พัฒนาวงการอุตสาหกรรมไทย...

9
พาณิชย์ใช้ช่องค้าออนไลน์เจาะตลาดอาเซียนและอาเซียน+6

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้เพิ่มช่องทางการส่งออกให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (SMEs) โดยใช้ Thaitrade.com...

9
ก.แรงงาน แจง 39 ประเภทงานคนต่างด้าว ‘ห้ามทำ’

นายอารักษ์ พรหมณี รองปลัดกระทรวงแรงงานและโฆษกกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่คนต่างด้าวเปิดร้านอาหารตามสั่งแย่งอาชีพคนไทย ว่า...

9
รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนวางแผนความร่วมมือป้องกันประชาคมอาเซียน

รัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนได้จัดทำแนวคิดในการเชื่อมโยงการป้องกันและการรักษาความมั่นคงภายในภูมิภาคอาเซียน โดยการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซียนครั้งที่ 8 (ADMM)ได้มีการเสนอโครงการความร่วมมือภายใต้การป้องกันร่วมกัน...

9
อาเซียนเพิ่มบริการด้านโลจิสติกภายในภูมิภาค

การประชุมกำหนดนโยบายและกำกับดูแลอุตสาหกรรมภายในอาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มผลผลิตและการให้บริการโลจิสติกภายในอาเซียน...

9
อาเซียนและความก้าวหน้าของการค้าระหว่างประเทศ

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคอาเซียนด้านการค้า (ATR) และการเก็บข้อมูลการค้าแห่งชาติ (NTR) จัดขึ้นในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย...

9
อาเซียนจัดแสดงการทำอาหารในงานเทศกาลอาหาร

ด้วยเป้าหมายในการพัฒนาให้อาเซียนเป็นครัวโลกในการผลิตมากมายไม่มีที่สิ้นสุดของอาหารที่อร่อยและมีสีสันน่าสนใจจากหลากหลายวัฒนธรรมในอาเซียน เช่น สะเต๊ะ, ลักซา, ต้มยำ เป็นต้น...

9
อาเซียนและการจัดการการค้ามนุษย์

คณะกรรมการกลางในการปราบปรามการค้ามนุษย์ (CCTP)ของสหภาพพม่าเป็นเจ้าภาพการประชุมกลุ่มผู้เชี่ยวชาญอาเซียนว่าด้วยอนุสัญญาว่าด้วยการค้ามนุษย์ (ACTIP)และแผนปฏิบัติการภูมิภาค (RPA) 3...

9
อาเซียนและความร่วมมือด้านสารสนเทศและสื่อ

การประชุมของรัฐมนตรีอาเซียนสารสนเทศ (12 AMRI) และการประชุมรัฐมนตรีรับผิดชอบสารสนเทศของอาเซียนบวกสาม (3 AMRI + 3) เพื่อการพัฒนาด้านการสื่อสารภายในอาเซียนโดยเน้นย้ำว่าประชาคมอาเซียนมีประชาชนเป็น...

9
อาเซียนพัฒนากฎหมายมาตรวิทยา

ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรวิทยาทางกฎหมายจากประเทศสมาชิกอาเซียน (AMS)กล่าวถึงการพัฒนากฎหมายมาตรวิทยาในช่วงการประชุมเชิงปฏิบัติการที่จัดขึ้นในประเทศกัมพูชา...

9
อาเซียนพัฒนาการบูรณาการระบบการตรวจสอบ

เนื่องด้วยในปี 2015 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะกลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากขึ้นทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาคธุรกิจ...

9
อาเซียนมุ่งเน้นความมั่นคงด้านอาหารและโภชนาการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้อาเซียน (AMAF)เข้ารายงานความคืบหน้าต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาเซียนในด้านประสบการณ์การเกษตรในบริบทของภูมิภาคและระดับโลก...

9
อาเซียนเสริมสร้างความร่วมมือในการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ

การวางแผนเพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมข้ามชาติเป็นประเด็นน่าสนใจหลักของการอภิปรายในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนในบรูไน ประชุมอาชญากรรมข้ามชาติ โดยเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน...

9
ไทยเปิด “ศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน” แหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมแห่งแรกในอาเซียน

รัฐบาลไทยมีนโยบายในการเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมภายใต้ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ได้ริเริ่มจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนขึ้นเป็นแห่งแรกของภูมิภาค...

9
กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเชื่อมต่อระบบกับ National Single Window

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ในส่วนของมาตรการเรื่องการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ National Single Window (NSW) นั้น หน่วยงานในกระทรวงอุตสาหกรรมที่ต้องดำเนินการเชื่อมต่อระบบ...

9
ไทยร่วมประกาศปฏิญญากัวลาลัมเปอร์

นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า ในการประชุมทางการศึกษาและฝึกอบรมภาคพื้นเอเชีย - แปซิฟิก เรื่อง การพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่ออนาคต ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ สหพันธรัฐมาเลเซีย...

9
กระทรวงท่องเที่ยวฯใช้ ยุทธศาสตร์ ASEAN Connect ส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า มติที่ประชุม ครม. ผ่านมา เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย พ.ศ. 2558-2560 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเร่งให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าอย่างเต็มที่...

9
ก.พาณิชย์ เตรียมจัดมหกรรมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ

นางดวงกมล เจียมบุตร โฆษกกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์เตรียมจัดงานมหกรรมการค้าการลงทุนเขตเศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในเมืองไทย นำร่องที่จังหวัดตาก...

9
ไฟเขียวสัมปทานลงทุนเขตเศรษฐกิจทวาย

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล รองนายกรัฐมนตรี และนายอูญาณ ทุน รองประธานาธิบดีสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา...

9
รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนสรุปร่างคำแถลงไม่ลง กรณีทะเลจีนใต้ขวางคออีกครั้ง

ชาติต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ยังไม่บรรลุข้อสรุปคำแถลงของการประชุมภูมิภาคในมาเลเซีย เนื่องจากยังติดขัดเกี่ยวกับวิธีที่จะอ้างถึงข้อพิพาททะเลจีนใต้ รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์...