STAFF RECOMMENDED

9
แกร็บแท็กซี่บุกทั่วอาเซียน หลังได้ทุนจากจีน

แกร็บแท็กซี่ (GrabTaxi) ก่อตั้งขึ้นในปีค.ศ.2012 โดยนายแอนโทนี่ ตัน นักธุรกิจชาวมาเลเซีย โดยเป็นบริการเรียกรถแท็กซี่ผ่านแอพพลิเคชันบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟน นอกจากนี้แล้วเขายังเพิ่มบริการใหม่ๆ เช่น...

9
หอการค้าไทยเปิดศูนย์บริการ "Thailand SMEs Center"

นายสมเกียรติ อนุราษฎร์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หอการค้าไทยเปิดศูนย์บริการ "Thailand SMEs Center" เพื่อให้บริการผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ เอสเอ็มอี และเพิ่มทักษะให้กับ SMEs ให้สามารถแข่งขันได้...

9
นครวัด ติด 1 ใน 3 สถานที่น่าเที่ยวที่สุดในโลก

หนังสือแนะนำสถานที่เที่ยว "อัลติเมท ทราเวล ลิสต์" (Ultimate Travel list) ของนิตยสารท่องเที่ยวระดับโลก "โลนลี่ แพลเน็ต" (Lonely Planet) ได้จัดอันดับสถานที่ท่องเที่ยวที่นักเดินทางทุกคนจะต้องไปเยือนให้ได้ สามอันดับแรก...

9
ครม.อนุมัติร่างลงนามแนวทางร่วมมือ AEC 2025

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบต่อร่างแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 (ASEAN Economic Community 2025 Blueprint)...

9
ก.เกษตรฯ ไฟเขียวร่างยุทธศาสตร์การวิจัยฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงตลาดภูมิภาคอาเซียนและตลาดโลก

นายอำนวย ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดนโยบายในการส่งเสริมวิจัยและพัฒนาการสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการผลิต ตลอดจนการส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเกษตร...

9
อาเซียนมี GDP เติบโตขึ้น 4.6%

ข้อมูลล่าสุดจากสำนักสถิติอาเซียนแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจของประเทศในกลุ่มอาเซียนยังคงมีความยืดหยุ่นท่ามกลางความไม่แน่นอนในสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั่วโลก โดยผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ขยายตัวร้อยละ 4.6...

9
อาเซียนและข้อตกลงความร่วมมือในการเข้าสู่ยูเนสโก

พิธีลงนามในกรอบความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างอาเซียนและยูเนสโกได้จัดขึ้นที่สำนักงานใหญ่ยูเนสโกกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส...

9
การฝึกอบรมสำหรับการบริหารจัดการภัยพิบัติอาเซียนผู้นำในอนาคตเริ่มต้น

ศูนย์ประสานงานอาเซียนสำหรับความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHA Centre) เริ่มโปรแกรมการฝึกอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่การจัดการภัยพิบัติจากประเทศในกลุ่มอาเซียน ภายใต้โครงการศูนย์บริหาร ACE...

9
อาเซียนและ TCS สร้างความร่วมมือในการพัฒนา

เลขาธิการสำนักเลขาธิการความร่วมมือไตรภาคี (TCS) ได้เดินทางเข้าพบเลขาธิการอาเซียนในระหว่างการประชุม โดยเลขาธิการอาเซียนได้แสดงความสนใจในการสำรวจเป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่าง TCS และสำนักเลขาธิการอาเซียนในด้านต่างๆ เช่น...

9
อาเซียนและคาซัคสถานส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคี

คาซัคสถานแสดงออกถึงความสนใจในความร่วมมือกับอาเซียน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับทั้งอาเซียนและคาซัคสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานเข้าพบเลขาธิการอาเซียนที่สำนักเลขาธิการอาเซียน...

9
สค. เผยกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกยอมรับไทยเข้าเป็นผู้สังเกตการณ์

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงการเจาะตลาดใหม่เพื่อเพิ่มการส่งออกของไทยตามนโยบายของ พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รมว.พาณิชย์ ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)...

9
เว็บไซต์ค้าส่งออนไลน์แห่งแรกของเมียนมาได้รับความสนใจอย่างมากหลังเปิดตัว

ตลาดค้าส่งออนไลน์แห่งแรกของเมียนมา "เวิลด์วายด์เว็บดอทเคย์มูดอทคอมดอทเอ็มเอ็ม (www.kaymu.com.mm) เปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการเพียง 10 วันเรียกผู้ชมได้กว่า 30,000 คน ผู้จัดการประจำสาขาเมียนมาของบริษัทเคย์มู "นายแม็กซ์...

9
CSCAP เพื่อเพิ่มความร่วมมือกับอาเซียน

เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสภาความร่วมมือด้านความปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (CSCAP)...

9
สหภาพยุโรปและอาเซียนเข้าร่วมประชุมข้อตกลงเปิดน่านฟ้า

ในแถลงการณ์ร่วมระหว่างอาเซียนและยุโรปในการประสบความสำเร็จของการประชุมสุดยอดการบินโดยคณะกรรมาธิการยุโรปและสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งได้เสนอที่จะใช้ความร่วมมือทางการบินในระดับใหม่...

9
มิตรภาพที่ใกล้ชิดระหว่างอาเซียนและอินเดีย

เลขาธิการอาเซียนและเอกอัครราชทูตอินเดีย, อินโดนีเซีย,และติมอร์เลสเต ร่วมเปิดงานนิทรรศการเกี่ยวกับการเชื่อมโยงอารยธรรมระหว่างอินเดียและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้...

9
อาเซียนเตรียมฉลองต้อนรับการเป็นชุมชนที่สมบูรณ์ในช่วงสิ้นปี 2015

การเปิดตัวประชาคมอาเซียนที่สมบูรณ์ใกล้เข้ามาเรื่อยๆ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จึงมีการทำเครื่องหมายครบรอบปีที่ 48 เพื่อการเฉลิมฉลองในสำนักงานใหญ่อาเซียนในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย...

9
อาเซียนร่วมมือกันตอบสนองต่อภัยพิบัติ

สภาจัดการและการลดความเสี่ยงจากสาธารณภัยแห่งชาติ (NDRRMC-OCD)ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาเซียน จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในการจัดการภัยพิบัติ (AHA Centre)...

9
เอกชนเร่งผลักดันตั้งศูนย์ทดสอบเครื่องมือแพทย์ในไทย รองรับการเป็น Medical Hub

นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สอท.) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีข้อดีในการเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ทั้งด้านการบริการ ความงาม การแพทย์...

9
อาเซียนเปิดตัวเครือข่ายผู้ประกอบการหญิงแห่งอาเซียน

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมของประเทศเวียดนามร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนและโครงการความเชื่อมโยงระหว่างกันของอาเซียนผ่านการค้าและการลงทุน...

9
การควบคุมยาแผนโบราณและอาหารเสริมเพื่อสุขภาพในอาเซียน

ยาแผนโบราณและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ถูกผลิตขึ้นในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนได้รับความสนใจมากขึ้นทำให้ต้องใช้มาตรฐานในการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน...