STAFF RECOMMENDED

9
ไทยพร้อมเดินหน้าร่วมกับอาเซียนขยายความร่วมมือเศรษฐกิจ

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ไทยได้ร่วมประชุม RCEP ระหว่างการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 47 ระหว่างวันที่ 22 - 25 สิงหาคม 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย...

9
สำนักเลขาธิการอาเซียนจัดโครงการฝึกอบรมพัฒนาเพื่ออาเซียน

สำนักเลขาธิการอาเซียนได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาอาเซียนในบาหลี โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาคต่างๆเข้าร่วมการฝึกอบรม...

9
ไทย ลาว เมียนมา ลงนามความร่วมมือการค้าหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลำไย

ตัวแทนจากแขวงไซยะบุรี แขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว ตัวแทนจากรัฐมอญ รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา เดินทางมาร่วมประชุมนานาชาติ "ระเบียงเศรษฐกิจ หลวงพระบาง อินโดจีน เมาะลำไย ภูดู่ ประตูแห่งมิตรภาพและโอกาส (LIMEC)"...

9
ชาวอินโดนีเซียเชื่อมั่นสถานการณ์ไทย

จาการ์ต้า โพสต์รายงานว่า นักท่องเที่ยวชาวอินโดนีเซียไม่หวั่นสถานการณ์ความรุนแรงจากเหตุระเบิดแยกราชประสงค์ โดยจำนวนมากยังคงเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง และมียกเลิกการเดินทางบ้างแต่เป็นส่วนน้อย ด้านรูเดียนา...

9
กรมเจ้าท่า อนุญาตเรือสำราญและกีฬาขนาดใหญ่ ยื่นขอใบอนุญาตให้บริการนักท่องเที่ยววันนี้

นายจุฬา สุขมานพ อธิบดีกรมเจ้าท่า กล่าวถึงการอนุญาตให้เรือสำราญและกีฬาขนาดใหญ่ หรือ ซุปเปอร์ยอร์ช ที่ไม่ใช่เรือไทย สามารถให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศในการท่องเที่ยวทางน้ำ ว่า...

9
กระทรวงพลังงาน ผนึก 3 การไฟฟ้า พัฒนาระบบรองรับ AEC

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เปิดเผยว่า สนพ. ได้จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงานพัฒนาระบบไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)...

9
ลงทุนต่างชาติไหลเข้าเขตเศรษฐกิจพิเศษลาว

หนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ไทม์ รายงานว่า นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษของลาวมากขึ้น หวังรับประโยชน์จากการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ขณะนี้มีบริษัทต่างชาติกว่า 213...

9
ศธ. เตรียมจัดระบบการศึกษาสำหรับเด็กที่อพยพจากเมียนมา

รศ. นพ. กำจร ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมเพื่อกำหนดท่าทีของประเทศไทยเกี่ยวกับการจัดการศึกษาให้กับเด็กจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาที่อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนไม่ต่ำกว่า ๓ ล้านคน...

9
พม. จัดการสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการภายใต้ประชาคมอาเซียน

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)ร่วมกับคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จัดสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ ๗ ประจำปี ๒๕๕๘ ภายใต้หัวข้อ...

9
ผู้แทนรัฐบาลเกาหลีใต้ร่วมลงนาม บสย. “การประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย. ได้บรรลุข้อตกลงในการขอรับการสนับสนุนด้านองค์ความรู้และประสบการณ์ ด้านการประเมินมูลค่าเทคโนโลยีและนวัตกรรม...

9
ภาคธุรกิจญี่ปุ่นให้ความร่วมมือกับอาเซียนในการพัฒนาปี 2015

ภาคธุรกิจของญี่ปุ่นแสดงความตั้งใจที่จะให้ความร่วมมือในการช่วยเหลืออาเซียนด้านการพัฒนาการก่อนเข้าสู่ AECในปี 2015 โดยผู้แทนภาคเอกชนมีความเชื่อมั่นเกี่ยวกับโอกาสในการเติบโตของเศรษฐกิจอาเซียน โดยระหว่างการสนทนาครั้งที่ 8...

9
อาเซียนและสหราชอาณาจักรกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักร โดยเลขาธิการอาเซียน เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสหราชอาณาจักรและเจตจำนงทางการเมืองที่จะกระชับความสัมพันธ์กับอาเซียน...

9
ACWC และการคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็กในอาเซียน

คณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ACWC)เห็นด้วยกับแผนของการดำเนินในการประชุมพิเศษของที่ประชุมในบรูไนดารุสซาลาม...

9
ผู้นำเยาวชนอาเซียนญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์อาเซียน

ฟอรั่มผู้นำเยาวชนอาเซียนญี่ปุ่นในหัวข้อ "บทบาทของเยาวชนในความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับประเทศญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 ที่จัดขึ้นในเสียมราฐ, กัมพูชา. โดยเป็นการรวมกันของเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและญี่ปุ่น...

9
มาเลเซียพร้อมจะเป็นประธานการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนครั้งที่ 47

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าระหว่างประเทศและอุตสาหกรรมของมาเลเซียจะเป็นประธานในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน (AEM)ครั้งที่ 47 โดยการประชุมจะพิจารณาการดำเนินการตามมาตรการ...

9
การประชุมด้านมลพิษหมอกควันในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

การประชุมครั้งที่ห้าของคณะกรรมการอนุภูมิภาคในประเด็นหมอกควันมลพิษในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (MSC Mekong) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม โดยมีรัฐมนตรีและตัวแทนผู้รับผิดชอบด้านที่ดินป่าไม้และหมอกควันจากประเทศกัมพูชา, ลาว, พม่า,...

9
อาเซียนและออสเตรเลียตอกย้ำความมุ่งมั่นในความร่วมมือเชิงกลยุทธ์

อาเซียนและออสเตรเลียยืนยันความมุ่งมั่นในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน - ออสเตรเลียเพื่อประโยชน์ร่วมกัน โดยการประชุมของคณะกรรมการความร่วมมืออาเซียนออสเตรเลีย (AAJCC) ในการกรุงจาการ์ตา...

9
ก.คมนาคม ส่งเสริม พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาคขนส่งและโลจิสติกส์

นางสาวอัมพร ชาตบุษยมาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า...

9
พาณิชย์เผย CLMV พร้อมประกาศรายการลดภาษี 0%

นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA Council) ครั้งที่ 29 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ในวันที่ 22 สิงหาคม 2558...

9
สายการบินมาเลเซียยันไม่ยกเลิกเที่ยวบินมาไทย

สายการบินแห่งชาติมาเลเซีย เปิดเผยว่า ไม่มีการยกเลิกเที่ยวบินมากรุงเทพฯ เนื่องจากเหตุระเบิดบริเวณศาลพระพรหมเอราวัณ แยกราชประสงค์ ขณะที่กระทรวงต่างประเทศมาเลเซีย ไม่ได้ห้ามนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนไทย...