STAFF RECOMMENDED

9
บางจากปักธงลงทุนอาเซียน แตกไลน์ธุรกิจสำรวจพลังงาน

การสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานถือเป็นวาระสำคัญระดับชาติเพราะทุกวันนี้แม้ว่าพลังงานหลากหลายรูปแบบจะถูกสำรวจ...

9
สุรินทร์ ชี้โลกจับตาอาเซียน กองทัพต้องเตรียมพร้อมดูแลอธิปไตย

...

9
สุวพันธุ์เข่นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสระแก้ว เร่งเปิดด่านถาวร

...

9
วธ.เนรมิตศูนย์วัฒนธรรมฯแห่งแรกในอาเซียน

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) แถลงข่าวการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ว่า วธ. ได้รับโจทย์ เป็น 1 ใน 3 เสาหลัก ในการสร้างอัตลักษณ์อาเซียน จึงจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมฯขึ้นเป็นแห่งแรกของประเทศสมาชิกอาเซียน...

9
จีดีพีสิงคโปร์ติดลบ 4.6% สะท้อนภาวะเศรษฐกิจโลก

จากการรายงานของ วอลล์สตรีต เจอร์นัล ในไตรมาสสองที่ผ่านมา สถานการณ์เศรษฐกิจสิงคโปร์ซึ่งเป็นเหมือนดัชนีสะท้อนภาวะเศรษฐกิจโลก ขยายตัวติดลบ 4.6% เทียบกับไตรมาสแรกของปีนี้ ซึ่งเป็นตัวเลขเลวร้ายที่สุดนับจากไตรมาสสามของปี...

9
ผลการประชุมความร่วมมือไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 บรรลุข้อตกลงทุกมิติ

พลเอกธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ นายวันนะ หม่อง ลวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ร่วมประชุมความร่วมมือไทย-เมียนมา ครั้งที่ 8 ณ...

9
การลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

นายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชาร่วมพูดคุยกับกลุ่มนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นเรื่องการลงทุนของไทยในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการส่งเสริมการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน...

9
การลงทุนเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง

...

9
พัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางธุรกิจของอาเซียน

ประเทศไทยมีเขตเศรษฐกิจพิเศษในการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน เนื่องจากประเทศไทยตั้งอยู่พื้นที่ใจกลางของภูมิภาคอาเซียนและมีพื้นที่พรมแดนกว่า 5,000 กิโลเมตรติดกับประเทศพม่า, ลาว, กัมพูชาและมาเลเซีย โดยมี 90...

9
มิติทางวัฒนธรรมเพื่อการเชื่อมต่อชายแดนใต้ของไทยกับอาเซียน

จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดเป็นสังคมแบบพหุวัฒนธรรม โดยคนไทยมุสลิมส่วนใหญ่มีเชื้อสายมาเลย์ โดยเฉพาะในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เช่น นราธิวาส, ปัตตานี, ยะลาและสตูล...

9
ผลการประชุมครั้งที่แปดของคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคี

การอภิปรายที่ถูกสร้างขึ้นในการประชุมครั้งที่แปดคณะกรรมาธิการร่วมของประเทศไทยและประเทศพม่า โดยมีประเทศไทยเป็นเจ้าภาพภายในจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2015 ซึ่งในที่ประชุมร่วมโดยประธาน คือ...

9
กสอ. ดันอุตสาหกรรมแฟชั่นติด 1 ใน 20 ของโลก ดันไทยเป็นมิลานแห่งอาเซียนในปี 60

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. จะเร่งผลักดันให้ไทยกลับมาติด 1 ใน 20 เมืองแฟชั่นของโลกภายในระยะเวลา 5 ปีนับจากนี้ หลังจากเมื่อปี 2547 ไทยเคยติดอันดับสูงสุดถึงอันดับที่ 17...

9
สธ.ไทยจัดประชุมทางไกล รมต.สธ.อาเซียนบวก 3

นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประชุมทางไกลรัฐมนตรีสาธารณสุข 10 ประเทศอาเซียนบวกสาม คือ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ เรื่องโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์ส และให้สัมภาษณ์ว่า...

9
ก.แรงงาน ลงนามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกระทรวงแรงงานเวียดนาม

พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานได้ดำเนินการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงแรงงานประเทศไทยกับกระทรวงแรงงานประเทศเวียดนาม (MOU)...

9
รมว.ยุติธรรม จับมือประเทศสมาชิกอาเซียนหารือการบังคับคดีแพ่ง

พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานเปิดการประชุมระหว่างประเทศว่าด้วยการบังคับคดีแพ่งกับประเทศสมาชิกอาเซียน สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี และหน่วยงานหรือองค์กรระหว่างประเทศ เช่น...

9
ไทย-ลาว MOU โครงการเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าทางราง

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวภายหลังการหารือกับ นายบุนจัน สินทะวง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงโยธาธิการและขนส่ง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือ สปป.ลาว ว่า...

9
รัฐบาลดันไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษา ตั้งศูนย์ประสานเตรียมความพร้อมไทยเข้าสู่ AEC

พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและการดำเนินการภายหลังปี 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ...

9
บรูไนฯ เตรียมเปิดสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำประเทศไทย

นายฮาจี อิซมาอิล บิน ฮาจี อับดุล มานัป เอกอัครราชทูตบรูไนดารุสซาลามประจำประเทศไทย ได้เข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง...

9
เป้าหมายใหม่สำหรับการค้าทวิภาคีระหว่างไทยและเวียดนาม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคมปี 2015 นายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมด้วยคู่สมรสได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการและร่วมเป็นประธานในการประชุมคณะรัฐบาลร่วมกับนายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทย...

9
ประเทศไทยเรียกร้องให้ประเทศจีนช่วยสร้างความเข้มแข็งด้านเกษตร

ประธานคณะกรรมการแห่งชาติของจีนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือในการแก้ปัญหาและเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีประจำประเทศไทยในโอกาสในการที่ประเทศไทยขอร้องให้จีนช่วยเสริมสร้างการซื้อสินค้าเกษตรในภูมิภาคอาเซียน...