AECNEWS

About AEC

อาเซียน ค่าแรงขึ้น เร่งพัฒนาให้ใช้เทคโนโลยีระดับสูงแทน

       ในสายตาของนักลงทุนทั่วโลก โดยเฉพาะจากฝั่งตะวันตก และฝั่งเอเชียตะวันออกแล้ว ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นอีกหนึ่งภูมิภาคที่มีความน่าสนใจไม่น้อยกว่าที่อื่น อย่างอินเดีย...

by Editor Aectourismthai -

Related Articles / by Editor Aectourismthai - Mar 30, 2014

วธ.ปิดสยามฯ จัด'สงกรานต์สีขาว'

วธ.ปิดสยามสแควร์จัด "สงกรานต์สีขาว" งดเล่นแป้ง-ปลอดภัย 13-15 เม.ย. ชูประเพณี "แห่ต้นดอกไม้" จ.เลย ที่อาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายปรีชา กันธิยะ...

Related Articles / by Editor Aectourismthai - Mar 30, 2014

ขอเชิญเที่ยว งานประเพณีสงกรานต์กรุงเก่า ปี 2557

      จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิพระมงคลบพิตรสภาวัฒนธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จัดงาน...

Related Articles / by Editor Aectourismthai - Mar 30, 2014

สงกรานต์โฟม ปาร์ตี้ 2014 @ ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ

ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน ร่วมกับเทศบาลเมืองหัวหิน จัดกิจกรรม “สงกรานต์โฟมปาร์ตี้ 2014” วันที่ 13 เมษายน 2557 ณ บริเวณลานกิจกรรม ชั้น 1 ด้านหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน...

About AEC / by Editor Aectourismthai - Mar 30, 2014

รัฐมีแผนผุดโปรเจ็คดันเอกชนบุก AEC

        นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำพิมพ์เขียวเพื่อรองรับการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในปี 2558...

About AEC / by Editor Aectourismthai - Mar 30, 2014

WHO ประกาศให้อาเซียน เป็นพื้นที่ปลอดโปลิโอ

         องค์การ อนามัยโลก ประกาศให้ ภูมิภาคอาเซียนเป็นพื้นที่ปลอดเชื้อ โปลิโอแล้ว  การต่อสู้กับเชื้อไวรัสชนิดนี้ได้รับการยอมรับให้เป็นเป็นประวัติศาสตร์หลัง...

Related Articles / by Editor Aectourismthai - Mar 29, 2014

งานขอบลานอาร์ทมาร์เช่ รอบ 5 @ เพชรบุรี

           จังหวัดเพชรบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเพชรบุรี, สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี,...

About AEC / by Editor Aectourismthai - Mar 29, 2014

มหาวิทยาลัยแม่โจ้เอาจริงพร้อมรับนักเที่ยวชาวจีน

       รศ.ดร.วีระพล ทองมา คณบดีคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถาบันการศึกษาที่เคียงคู่กับประเทศไทย ยาวนานมากว่า 80 ปี...

About AEC / by Editor Aectourismthai - Mar 29, 2014

ระดับคุณภาพชีวิตในอาเซียนไทยเป็นรองสิงคโปร์

      สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่าสหประชาชาติเปิดเผย คุณภาพชีวิตที่มีการสำรวจครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่20มีนาคม ระบุว่า ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดี...

Related Articles / by Editor Aectourismthai - Mar 29, 2014

งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2557

       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญนักท่องเที่ยวทั่วประเทศร่วมชื่นชมความสวยงามของขบวนแห่ส่างลองอันยิ่งใหญ่ตระการตา ในประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2557...