Related Articles

ขอเชิญร่วมงาน วันรำลึกครบรอบ 2 ปี เสด็จพระราชดำเนิน ทุ่งมะขามหย่อง

by Editor Aectourismthai

ขอเชิญร่วมงาน วันรำลึกคร

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญร่วมงาน “วันรำลึกครบรอบ 2 ปี เสด็จพระราชดำเนินทุ่งมะขามหย่อง” ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2557 ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย ทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งกิจกรรมจะประกอบด้วย

ภาคเช้า

เวลา 08.30 น. พร้อมกัน ณ แปลงนาพระราชทาน เพื่อโยนกล้าในแปลงนาผลิตผลของข้าวแปลงนี้ จะนำขึ้นทูลเกล้าถวายต่อไป

ภาคบ่าย

เวลา 13.00 น. – ประกวดวาดภาพนักเรียนระดับประถม หัวข้อ “คิดถึงในหลวง” ณ อาคารหอจดหมายเหตุ

เวลา 16.00 น. – พิธีถวายราชสักการะและพิธีบวงสรวง ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระสุริโยทัย

- พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ อาคารหอจดหมายเหตุ
- พิธีเจริญพระพุทธมนต์
- การประกวดเรือโบราณและการแสดงเพลงเรือ
- การมอบรางวัลชนะเลิศการประกวดเรือโบราณ / ภาพวาด
- การประกาศผลโครงการประกวดต้นไม้หายาก อายุยืนและการมอบรางวัลชนะเลิศ
- การจัดแสดงนิทรรศการถ่ายภาพและวีดีทัศน์/การจัดบรรยากาศย้อนรำลึกเหตุการณ์วันเสด็จฯ

ภาคค่ำ

- การจัดมหรสพ

**ผู้มาร่วมงาน จะได้รับภาพเป็นที่ระลึก โดยปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เตรียมภาพเมื่อครั้งพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเปิดประตูระบายน้ำผันน้ำจากทุ่งมะขามหย่องเข้าแปลง นา เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2539 และภายในงาน ได้จัดเตรียมอาหาร/เครื่องดื่ม ไว้บริการประชาชนผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่มา mthai.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC