Related Articles

เทศกาลของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก 2557

by Editor Aectourismthai

เทศกาลของดีเมืองจันท์ มห

             ขอเชิญร่วมงาน "เทศกาลของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก 2557" ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2557 ณ บริเวณโดยรอบสวนสาธารณะทุ่งนาเชย และสนามกีฬากลาง จังหวัดจันทบุรี

             งานเทศกาลของดีเมืองจันท์ มหัศจรรย์ทุเรียนโลก ประจำปี 2557 ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดจันทบุรีที่จัดขึ้นในช่วงฤดูผลไม้เพื่อเป็นการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจันท์ สร้างรายได้เกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี โดยปีนี้กำหนดจัดงานในช่วงที่ผลไม้ของเกษตรกรออกสู่ตลาดจำนวนเป็นเวลา 10 วัน 10 คืนกับพิธีเปิดยิ่งใหญ่อลังการย้อนประวัติศาสตร์จันทบูร ตื่นตาสุดยอดของดีเมืองจันท์  ซึ่งรูปแบบของงานมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดจันทบุรี OUT SIDE IN พร้อมทั้งมีการสร้างภาพลักษณ์และความประทับใจแก่ผู้มาเยือน เน้นประชาสัมพันธ์คุณภาพผลผลิตทางการเกษตร ผลไม้จากสวน ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิต

            ภายในงานจะมีการจัดแสดงแพผลไม้ประดับไฟ นิทรรศการของดีเมืองจันท์ 10 อำเภอ การออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีเมืองจันท์โดยเฉพาะผลไม้คุณภาพของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และสหกรณ์การเกษตร, นิทรรศการความรู้ทางการเกษตร, การประกวดผลผลิตและผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตรถนนผลไม้, แข่งกินผลไม้, แข่งกินอาหารทะเล เชื่อมโยงการจัดแสดงและจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับ ที่ศูนย์อัญมณีเมืองจันท์, การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP, การออกร้านอาหารพื้นเมืองและอาหารทะเล,การประกวดรถประดับผลไม้, ประกวดธิดาชาวสวน, การประกวดผลไม้ที่มีชื่อเสียงของภาคตะวันออก ได้แก่ เงาะ ทุเรียน มังคุด ระกำ สละ กระท้อนพันธุ์ต่าง ๆ, การประกวดสุนัขพันธุ์แสนรู้, การออกร้านจำหน่ายอัญมณี, การแสดงบนเวทีกลาง และกิจกรรมพานักท่องเที่ยวชมและชิมผลไม้สดจากต้นในสวนผลไม้

           ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานระยอง โทรศัพท์ 0 3865 5420-1, 0 3866 4585ที่มา กระปุก

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC