About AEC

ทหารชายแดนสตูล-มาเลย์ฝึกอังกฤษรับอาเซียน

by Editor Aectourismthai

ทหารชายแดนสตูล-มาเลย์ฝึก

ทหารชายแดนสตูล-มาเลเซีย ฝึกพูดภาษาอังกฤษรับอาเซียน ในปี 2558

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 โดย พ.อ.เดชา พันธมิตร ผู้บังคับหน่วยฯ จัดโครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษขึ้นที่หน่วยพัฒนาการเครื่องที่ 45 โดยมี อ.วิสตี้ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล มาเป็นผู้ฝึกสอนภาษาอังกฤษให้กับกำลังพล ซึ่งจะทำการสอนในห้วงเดือนเมษายน ทุกวันพุธ และวันพฤหัสบดี ช่วงเช้าวันละ 2 ชั่วโมง จุดประสงค์คือเพื่อพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ ความสามารถในการพูดคุยสนทนา และติดต่อสื่อสารกับประเทศเพื่อนบ้านในโอกาสข้างหน้าที่ประเทศไทย จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 2558

ในการนี้ พ.อ.เดชา พันธมิตร กล่าวว่า สำหรับโครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และเพื่อปฏิบัติตามนโยบายผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในด้านการพัฒนากำลังพล ให้มีความรู้ความสามารถเพื่อรองรับกับการเปิดประเทศสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558 โดยเฉพาะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 45 เป็นหน่วยที่อยู่ติดกับประเทศมาเลเซีย ซึ่งโอกาสข้างหน้าการทำงานพัฒนาโครงการต่างๆ อาจต้องมีการติดต่อประสานงานในเรื่องต่างๆ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาสากลที่สามารถใช้ติดต่อสื่อสารกับประเทศต่างๆ ในกลุ่มอาเซียน จำเป็นอย่างยิ่งที่กำลังพลของหน่วยจะต้องมีความรู้เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน หน้าที่การงาน จึงขอให้กำลังพลผู้เข้าอบรมทุกนาย มีความตั้งใจในการเก็บเกี่ยวความรู้ให้เต็มความสามารถที่มา sanook.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC