About AEC

นครตรังเปิดตลาดริมน้ำแหล่งเที่ยวแห่งใหม่

by Editor Aectourismthai

นครตรังเปิดตลาดริมน้ำแหล

นครตรังเปิดตลาดริมน้ำสระกะพังสุรินทร์ เพื่อส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดตรัง มีสินค้าพื้นเมืองให้บริการอย่างมากมาย พร้อมทั้งมีจักรยานน้ำ และรถม้าลากไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

ตรัง/ นายอภิชิต วิโนทัย นายกเทศมนตรีนครตรัง เปิดเผยว่า เทศบาลนครตรังได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับประชาชน จึงได้จัดโครงการตลาดริมน้ำบริเวณสวนสาธารณสระกะพังสุรินทร์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง ขึ้น ทั้งนี้การจัดทำโครงการดังกล่าวเพื่อเป็นการเปิดตลาดการซื้อขาย ให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อลดการแออัดของการจราจรในชุมชนเมือง ส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและยั่งยืน

นายอภิชิต เปิดเผยต่อไปว่า นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้สวนสาธารณะสระกะพังสุรินทร์ เป็นจุดแวะพักผ่อนและจับจ่ายของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ซึ่งมีสินค้าพื้นเมืองอาหารพื้นบ้านของชาวตรังจำหน่าย และเป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดตรัง เพื่อรองรับการเปิดเป็นประเทศอาเซียนในปี 2558

“สำหรับตลาดริมน้ำมีผู้ประกอบการตอบรับเข้าร่วมแล้วกว่า 150 ราย โดยจะจำหน่ายสินค้าที่ระลึก สินค้าพื้นเมือง อาหารพื้นบ้าน ในราคาที่เป็นกันเอง ในระยะแรกตลาดริมแม่น้ำจะเปิดตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 12 เมษายน ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางมาซื้อสินค้าในช่วงที่มีการจัดงานวันพระยารัษฎาฯ จากนั้นจะปิดตลาด และเปิดบริการอีกครั้งในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เท่านั้น โดยจะเริ่มตั้งแต่เสาร์-อาทิตย์ที่ 19-20 เมษายนเป็นต้นไป” นายอภิชิต กล่าว

นายอภิชิต กล่าวต่อไปว่า สำหรับตลาดแห่งนี้จะเป็นจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งของนักท่องเที่ยว ประชาชนที่มาใช้บริการ จะเพลิดเพลินกับบรรยากาศธรรมชาติกลางเมือง ได้ใช้เวลาครอบครัวอย่างเต็มที่ ซึ่งทางสวนสาธารณสระกะพังสุรินทร์มีบริการจักรยานน้ำ และรถม้าลากไว้บริการแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย จึงอยากเชิญชวนประชาชนทั้งชาวจังหวัดตรังและนักท่องเที่ยว มาร่วมใช้บริการตามวันเวลาดังกล่าว


ที่มา banmuang.co.th

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC