About AEC

พาณิชย์หวั่นโอท็อปตกขบวนAEC ยอมรับหลายกิจการแข่งขันลำบาก

by Editor Aectourismthai

พาณิชย์หวั่นโอท็อปตกขบวน

        น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า ปลัดกระทรวงพาณิชย์ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าสำรวจภาคธุรกิจที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลทั้งระบบว่ามีธุรกิจอะไรบ้างที่ต้องเร่งปรับตัวการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ในปี 2558 บ้าง ซึ่งกำหนดแผนงานเดิมในช่วงต้นปีนี้ ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมแผนและมาตรการต่างๆ ที่จะเร่งให้ภาคธุรกิจไทยปรับตัวต่อการแข่งขันกับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้านตามกรอบของอาเซียน แต่ไทยยังมีปัญหาทางการเมืองอยู่ในขณะนี้ ทำให้การประสานความร่วมมือกับทุกส่วนราชการประสบปัญหาที่ไม่สามารถเดินตามแผนงานดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ รวมทั้งเอกชนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดกลางและเล็กไม่ขยายธุรกิจเพราะขอรอดูทิศทางการเมืองจึงไม่มีการลงทุนเพิ่ม

        อย่างไรก็ตาม ทางกรมก็มีความเป็นห่วงต่อภาคธุรกิจที่ไม่มีการขยายตัวและปรับตัวไม่ทันตามกรอบเออีซีในปี2558  โดยจะหาแนวทางด้วยการดึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมทั้งสถาบันเอกชนต่างๆ ที่จะเสริมความรู้ ความเข้าใจต่อการปรับตัวภาคธุรกิจที่จะมีการแข่งขันทั้งภาคการค้า บริการ การผลิตสินค้าอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานภายใต้กรอบอาเซียนไม่ว่าปัญหาทางการเมืองจะยังไม่มีการออกขณะนี้ก็ตาม ดังนั้นกรมฯฃจะเชิญผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีและธุรกิจโอทอปที่มีความต้องการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงพาณิชย์ช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็น การบริหารและจัดการ การเชื่อมโยงด้านธุรกิจ การหาแหล่งวัตถุดิบ การลดต้นทุน การจัดอบรม การนำภาคธุรกิจไปดูงานธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อนำมาปรับใช้ในกิจการตนเองได้ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐพร้อมเต็มที่ แต่ก็ขึ้นอยู่กับภาคเอกชนต่างๆ จะยินดีเข้าร่วมต่อการปรับตัวของภาคธุรกิจมากน้อยแค่ไหน

        นอกจากนี้ เท่าที่ได้ติดตามหลายธุรกิจน่าเป็นห่วง เน้นแข่งขันในประเทศมากกว่าต่างประเทศ แต่เมื่อเออีซีเกิดขึ้น จะมีภาคธุรกิจบริการและสินค้าเข้ามาในไทยเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นสิ่งที่ภาคธุรกิจไทยจะต้องปรับตัวและแข่งขันกับต่างประเทศให้ได้ และแผนงานกระตุ้นธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อสร้างความเข้มแข็งนั้น กรมได้จัดเตรียมให้ธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจเอสเอ็มอีและโอทอป เชื่อมโยงผู้ซื้อและผู้ขาย ร่วมมือกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสนับสนุนเพิ่มช่องทางกระจายสินค้าในต่างประเทศผ่านการจัดงานแฟร์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การหาแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เพื่อให้สินค้าไทยมีคุณภาพและมาตรฐาน

       อย่างไรก็ตามในช่วงวันที่ 25 เมษายน- 25 พฤษภาคม กรมเตรียมจัดงาน “ค้าส่งรวมใจ โชห่วยไทยคู่สังคม” ซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมการขายและจำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ ณ ร้านค้าส่งที่เข้าร่วมกิจกรรมทั่วประเทศ โดยมีร้านค้าส่งกว่า 50 ราย และเครือข่ายร้านค้าปลีกกว่า 5,000 ราย เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งราคาสินค้าจะถูกกว่าท้องตลาดที่มา ryt9.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC