About AEC

ระดับคุณภาพชีวิตในอาเซียนไทยเป็นรองสิงคโปร์

by Editor Aectourismthai

ระดับคุณภาพชีวิตในอาเซีย

      สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานว่าสหประชาชาติเปิดเผย คุณภาพชีวิตที่มีการสำรวจครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน เมื่อวันที่20มีนาคม ระบุว่า ประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศที่มีคุณภาพชีวิตดี เป็นอันดับหนึ่งในอาเซียน ตามด้วยประเทศไทย  และประเทศที่มีความสุขน้อยที่สุดคือกัมพูชา

อย่างไรก็ตามการสำรวจของสหประชาชาติ เป็นเพียงการสำรวจคร่าวๆ จากการพิจารณาจากปัจจัยหลายอย่างด้วยกัน ทั้ง สภาพเศรษฐกิจ สุขภาพครัวเรือน  ความปลอดภัย สิทธิเสรีภาพ การทุจริตทางการเมืองฯลฯ คนส่วนใหญ่ยอมรับว่า ค่าGPD เป็นตัววัดความสุขของคน แต่ไม่จริงเสมอไป “ความสุข อาจจะมี ความหมาย ที่แตกต่างกัน สำหรับคน ที่แตกต่างกัน”ต้องยอมรับว่าคนเรามีความสุข จาก การมีงานทำ ไม่มีความขัดแย้ง ความยากจน ซึ่งนั่นเป็นความโชคร้ายของเพื่อนมนุษย์ของเราแต่ละที่มีไม่เท่ากัน  นายบันคีมุน เลขาธิการสหประชาชาติกล่าว
ที่มา mthai

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC