Related Articles

งานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2557

by Editor Aectourismthai

งานประเพณีปอยส่างลอง ประ

       การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญนักท่องเที่ยวทั่วประเทศร่วมชื่นชมความสวยงามของขบวนแห่ส่างลองอันยิ่งใหญ่ตระการตา ในประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2557 ในระหว่างวันที่ 1 ถึง 9 เมษายน 2557 ณ อำเภอต่าง ๆ ภายในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

          ประเพณีปอยส่างลอง หรือ งานบวชลูกแก้ว คือ การบรรพชาสามเณรหมู่ตามความเชื่อดั้งเดิมของชาวไต (ไทยใหญ่) ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือเป็นประเพณีที่มีความสำคัญและมีการจัดงานยิ่งใหญ่ ขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อชี้ให้เห็นถึงความศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนการสืบทอดประเพณีจากรุ่นสู่รุ่น เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามให้สืบไปชั่วลูกชั่วหลานที่

       โดยเฉพาะขบวนแห่ส่างลอง (แห่ครัวหลู่) นับได้ว่ามีความสวยงามตามแบบประเพณีโบราณของชาวไตอย่างแท้จริง รวมถึงพิธีกรรมทางพุทธศาสนา ทำให้ประเพณีปอยส่างลองได้รับความสนใจจากท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ให้เดินทางเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอนพร้อมกับการร่วมทำบุญไปพร้อมกัน ด้วยการจัดงานประเพณีปอยส่างลองในอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีกำหนดการจัดงานในพื้นที่ต่าง ๆ ดังนี้

            วันที่ 1 ถึง 3 เมษายน 2557 ณ วัดป่าขาม อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          วันที่ 3 ถึง 6 เมษายน 2557 ณ วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

          วันที่ 6 ถึง 9 เมษายน 2557 ณ วัดดอนเจดีย์ ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

       ซึ่งประเพณี ปอยส่างลอง ถือเป็นพิธีบรรพชาสามเณรตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ ที่เชื่อว่าได้รับอานิสงส์มากกว่าการบวชพระ โดยการจัดงานประเพณีปอยส่างลอง มีขั้นตอนในการทำพิธีเป็นเวลา 3 วัน ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

          วันแรกเรียกว่า "วันรับส่างลอง"

           โดยในตอนเช้าเจ้าภาพจะนำบรรดาเด็กชายมาเข้าพิธีโกนผมแต่ไม่ โกนคิ้ว ไปวัด เพื่อแต่งชุดส่างลองด้วยการนุ่งโจงกระเบนสีสดปล่อยชายด้านหลังยาวจับกลีบ คาดด้วย  เข็มขัดนาคหรือเงิน สวมเสื้อแขนกระบอกโค้งงอน เสื้อปักฉลุลายดอกไม้สีต่าง ๆ ศีรษะโพกผ้าแพรเกล้ามวยเสียบด้วยดอกไม้ เช่น ดอกเอื้องคำ หรือดอกไม้อื่น ๆ แต่งหน้าส่างลองด้วยการ เขียนคิ้ว ทาปากสีแดงและสวมถุงเท้าสีขาวถือเป็นการแต่งตัวอลองเต็มตัว พระสงฆ์ให้ศีลให้พรอบรมสั่งสอน เมื่อสวมชุดส่างลองอย่าง เสร็จแล้วนำเด็กน้อยซึ่งตอนนี้เรียกว่า "ส่างลอง" จะมี "ตะแปส่างลอง" หรือผู้ให้ขี่ คอนำส่างลอง ไปนมัสการสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ตามวัดต่าง ๆ รวมทั้งสถานที่ศักดิ์สิทธิเช่น ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ศาลหลักเมือง เจ้าคณะจังหวัด และญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ในขบวนจะมี "ทีคำ" หรือร่มทองคำกางกั้นบังแดดให้ส่างลอง

          วันที่สองเรียกว่า "วันแห่ครัวหลู่"

            มีการแห่สางลองพร้อมด้วย เครื่องไทยทาน จากวัดปางล้อไปตามตามถนนสายต่างๆ จะมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่เป็นจำนวนมาก เพื่อช่วยกันแบกหามเครื่องอัฐบริขาร เครื่องไทยธรรม ทั้งเล็กและใหญ่ ขบวนแห่ประกอบด้วยจีเจ่ (กังสดาล) ม้าเจ้าเมือง ต้นตะเป่ส่าพระพุทธ ต้นตะเป่ส่าพระสงฆ์ ปุ๊กเข้าแตก เทียนเงินเทียนทอง พุ่มเงินพุ่มทองอู่ต่องปานต่อง หม้อน้ำต่า อัฐบริขาร ดนตรีประโคมและขบวนแห่ส่างลอง โดยจะให้ส่างลองขี่คอคน ซึ่งเรียกว่าพี่เลี้ยงหรือ "ตะแปส่างลอง" มีกลดทอง หรือ "ทีคำ" แบบพม่ากันแดด ส่วนในช่วงตอนเย็นจะมีการแสดงมหรสพสมโภชตามประเพณีไต

          วันที่สาม เรียกว่า "วันข่ามส่าง"

            เป็นวันบรรพชาสามเณรโดยการแห่ส่างลอง ไปที่วัดเพื่อทำพิธีบวช พร้อมทั้งและถวายเครื่องไทยทานแก่พระภิกษุสงฆ์ และเลี้ยงอาหารไต แก่ผู้ที่มาร่วมงาน และถือว่าสิ้นสุดพิธีการ

            ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2016 หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทรศัพท์ 0 5361 2982-3 พร้อมทั้งติดตามความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิดได้ที่ เฟซบุ๊ก Tat Maehongsonที่มา กระปุก

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC