About AEC

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เร่งพัฒนาหลักสูตรสายอาชีพ รับอาเซียนปี 58

by Editor Aectourismthai

วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-

นราธิวาส - ผอ.วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส เตรียมพัฒนาหลักสูตรการเรียนสายอาชีพ ผุดหลักสูตรทั้งระยะสั้น-ระยะยาวรองรับความต้องการ พร้อมเพิ่มศักยภาพการแข่งขันสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 2558 แนะเรียนสายอาชีพแก้ปัญหาการว่างงานล้นประเทศ
       
       วันนี้ (13 มี.ค.) นายเสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก กล่าวว่า ในปี 2558 ประเทศไทยจะเป็นหนึ่งใน 10 ประเทศที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในหลากหลายรูปแบบ รวมถึงการเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ โดยเฉพาะใน 8 วิชาชีพสำคัญ คือ 1.วิศวกรรม 2.การสำรวจ 3.สถาปัตยกรรม 4.แพทย์ 5.ทันตแพทย์ 6.พยาบาล 7.บัญชี และ 8.การบริการ/การท่องเที่ยว ซึ่งในส่วนนี้ จะมีแรงงานในระดับ ปวช.และ ปวส.แทรกอยู่ในทุกวิชาชีพด้วย
 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เร่งพัฒนาหลักสูตรสายอาชีพ รับอาเซียนปี 58
       ดังนั้นทางวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก จึงมุ่งเน้นในการกำหนดวิสัยทัศน์ เพื่อพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานในประชาคมอาเซียนโดยได้ทำความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนบุคลากรครูและนักศึกษา รวมทั้งหลักสูตรทางการศึกษากับประเทศมาเลเซีย และอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 และใช้ความได้เปรียบของภูมิประเทศที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย พัฒนาบุคลากรของพื้นที่ให้มีศักยภาพ เนื่องจากพื้นที่จังหวัดนราธิวาสมีภาษามลายูถิ่นเป็นต้นทุนที่จะต่อยอดไปสู่การสื่อสารด้วยภาษาบาฮาซาที่ใช้เป็นภาษาราชการในหลายประเทศของกลุ่มสมาชิกประชาคมอาเซียน
       
       สำหรับหลักสูตรที่ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ จะมีทั้งหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาว สำหรับหลักสูตรระยะสั้นได้เปิดสอนใน 3 วิทยาเขต ประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ต.ปาเสมัส วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ส่วนแยกเขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก และศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพ อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยเปิดการเรียนการสอนให้กับประชาชนในกลุ่มที่ต้องการไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งจะมีหลักสูตรอาหารฮาลาล การทำอาหารไทย วิชาชีพเสริมสวย และตัดเย็บเสื้อผ้า ทั้งนี้ หลังจบหลักสูตรแล้วจะต้องไปทดสอบความสามารถกับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อออกใบรับรองการผ่านมาตรฐานวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ สำหรับการใช้เป็นใบเบิกทางในการสร้างการยอมรับจากผู้ประกอบการในต่างประเทศ
 
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก เร่งพัฒนาหลักสูตรสายอาชีพ รับอาเซียนปี 58
       ส่วนหลักสูตรระยะยาว ได้เปิดสอนหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเปิดสอนมาแล้วเป็นเวลา 2 ปี ในระดับ ปวช.และเตรียมขยายการสอนไปถึงระดับ ปวส.ในอีก 2 ปีนี้เพื่อยกระดับการศึกษาให้สอดรับกับการขยายตัวของการตอบรับแรงงานด้านนี้ที่จะมีมากขึ้น สำหรับหลักสูตรการโรงแรมและการท่องเที่ยวถือว่าเป็นอีกสายวิชาหนึ่งซึ่งเชื่อว่าตลาดแรงงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส รวมทั้งในประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนยังมีความต้องการอีกมาก เพราะธุรกิจการโรงแรมและการบริการ จะมีการเติบโตมากขึ้นอีกหลายเท่า จากการเดินทางเข้าออกระหว่าง 10 ประเทศที่สะดวกสบายมากขึ้น

       วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-


       ซึ่งวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก ได้มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรในสายอาชีพนี้ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล และมาตรฐานฮาลาลที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในพื้นที่ นอกจากนี้ได้เพิ่มการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสายวิชาชีพนี้ ด้วยการเปิดสอนหลักสูตรทวิภาคีเพื่อให้ผู้ที่ทำงานด้านโรงแรมและการบริการ นำประสบการณ์จากการทำงานมาใช้ประกอบกับการเรียนตามหลักสูตรทางวิชาการแล้วนำมาประเมินตามรายวิชาเพื่อให้ผ่านหลักสูตรการเรียนการสอนที่กำหนดไว้
       
       ทั้งนี้ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก มั่นใจว่า การเรียนสายอาชีพที่เปิดกว้างในหลากหลายสาขาวิชาจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานทั้งในระดับประเทศ ในกลุ่มประชาคมอาเซียน และระดับโลกที่ยังพร้อมรับบุคลากรในสายนี้อีกเป็นจำนวนมาก อีกทั้งหลักสูตรด้านอาชีพตามมาตรฐานทางการศึกษาของประเทศไทยก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง ดังนั้นจึงอยากฝากถึงผู้ปกครอง และนักเรียนที่กำลังมองหาสถานศึกษาในระดับที่สูงขึ้นเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะมีงานทำ ในภาวะที่นักศึกษาจบใหม่ว่างงานล้นประเทศ ลองศึกษาข้อมูลและพิจารณาการเรียนสายอาชีพให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการกำหนดอนาคตของตนเองดูบ้าง


ที่มา manager.co.th

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC