Related Articles

ขอเชิญร่วมงานตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน ไทย-ลาว-พม่า

by Editor Aectourismthai

ขอเชิญร่วมงานตักบาตรพระ

ขอเชิญร่วมงานตักบาตรพระ 3 แผ่นดิน ไทย-ลาว-พม่า
พระ 10,000 รูป 


ในวันเสาร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2557
เวลา 06.00 - 08.30 น.
ณ บริเวณหน้าด่านศุลกากร อ.แม่สาย จ.เชียงราย

*ใส่ชุดขาวหรือเสื้อขาวมาร่วมงาน

สอบถามเพิ่มเติมโทร 087-504-8282087-504-8282, 081-4876699081-4876699, 084-667-6690084-667-6690

อานิสงส์ของการตักบาตรพระ
1. เกิดในร่มเงาบวชพระพุทธศาสนาไปทุกภพทุกชาติ
2. ย่อมเจริญด้วยโภคทรัพย์สมบัติเป็นอันมาก
3. ทรัพย์สมบัติคงทนถาวร ไม่วิบัติด้วยภัยใดๆ
4. ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก ที่ชอบใจของคนหมู่มาก
5. คนดีเป็นอันมาก ย่อมคบหาผู้ให้ทาน
6. ชื่อเสียงอันดีงามของผู้ให้ ย่อมฟุ้งขจรไป
7. ผู้ให้ย่อมแกล้วกล้าอาจหาญ ไม่เก้อเขินในที่ประชุม
8. เมื่อสิ้นอายุขัย ย่อมเกิดในสุคติโลกสวรรค์ 
9. บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าที่มา DMC.tv - Dhamma Media Channel

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC