About AEC

ประเทศไทยผลักดันตลาดโบ๊เบ๊ ในการส่งออกเสื้อผ้าอาเซียน

by Editor Aectourismthai

ประเทศไทยผลักดันตลาดโบ๊เ

นายวิฤทธิ์ วิเศษสินธุ์ ผู้อำนวยการส่วนเสริมสร้าง ผู้ประกอบการใหม่สำนักพัฒนาผู้ประกอบการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กรมฯร่วมกับผู้ประกอบการตลาดโบ๊เบ๊มีแผนที่จะผลักดันให้ตลาดโบ๊เบ๊เป็นศูนย์ กลางในการส่งออกเสื้อผ้าของอาเซียน เนื่องจากในปัจจุบันผู้ประกอบการมีการพัฒนาการผลิต การฟอกย้อม การดีไซต์เนอร์ และการส่งออกที่ครบวงจร จึงสามารถสร้างความสะดวกแก่ลูกค้าที่จะมาสั่งออเดอร์ (คำสั่งซื้อ) เสื้อผ้าแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย เป็นต้น

  ทั้งนี้ตลาดโบ๊เบ๊มีผู้ประกอบการประมาณ 3,000 ราย ในแต่ละปีมียอดขายรวมกัน 30,000  ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นตลาดในอาเซียน ขณะที่ช่วงเทศกาลสงกรานต์ก็เป็นช่วงที่ตลาดมีความคึกคักเช่นกัน เนื่องจากมีลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าในช่วงก่อนหน้านี้นำไปจำหน่ายในช่วง เทศกาลสงกรานต์กันจำนวนมาก โดยเฉพาะสินค้าเสื้อผ้า และสิ้นค้าที่เกี่ยวเนื่องกับเทศกาลสงกรานต์ คาดว่ายอดขายจะเพิ่มขึ้นจากช่วงปกติประมาณ 50%

  “กรมฯ มีเป้าหมายที่จะผลักดันให้ตลาดโบ๊เบ๊ ขยายการทำธุรกิจแฟชั่น ไปสู่ประเทศแทบอาเซียน และกลายเป็นศูนย์กลางการค้าส่ง ในอาเซียนได้เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี ในปี 58 ทั้ โดยโบ๊เบ๊เป็นย่านผลิตสินค้าแฟขั่นที่เรียกว่า ฟาส์ตแฟชั่น  ซึ่งมีการออกแบบตอบสนองความต้องการของตลาดได้อย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกับสินค้าแบรนดังของญีปุ่นอย่าง ยูนิโคล่ เป็นต้น”


ที่มา เดลินิวส์

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC