Related Articles

มหกรรมว่าวประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 34 และแสดงว่าวนานาชาติ 2557

by Editor Aectourismthai

มหกรรมว่าวประเพณีจังหวัด

 จังหวัดสตูล ร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัดตรัง ขอเชิญร่วมงาน "มหกรรมว่าว ประเพณีจังหวัดสตูล ครั้งที่ 34 และงานแสดงว่าวนานาชาติ ปี 2557" ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2557 ณ บริเวณสนามบินกองทัพอากาศ ตำบลคลองขุด อำเภอเมือง จังหวัดสตูล

           โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีไทย และภูมิปัญญาชาวบ้านของคนภายในท้องถิ่นให้คงอยู่คู่สังคมตลอดไป ซึ่งมีกิจกรรมภายในงาน ได้แก่ การแสดงว่าวไทย พร้อมว่าวนานาชาติกว่า 10 ประเทศ, แข่งขันว่าว วันที่ 1-2 มีนาคม แบ่งเป็นประเภทสวยงาม เสียงดัง ขึ้นสูง ว่าวความคิดสร้างสรรค์ ว่าวมาราธอนและว่าวพื้นเมือง (ว่าวควาย), การสาธิตการทำว่าว, การประกวดมิสสตูล, ชมนิทรรศการว่าวไทย และการแสดงศิลปวัฒนธรรม แสง สี เสียง ด้านวัฒนธรรมและการแสดงของศิลปินชื่อดังทุกค่ำคืนอีกด้วย

           สำหรับการประกวดการแข่งขันว่าวนั้น มีจำนวน 8 ประเภท ดังนี้

           1. การแข่งขันประดิษฐ์ว่าวประเภทสวยงาม เฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จ นางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          2. การแข่งขันการประดิษฐ์ ว่าวประเภท ความคิดสร้างสรรค์ เฉลิมพระเกียรติ ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

          3. การแข่งขันว่าวประเภทขึ้นสูง ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          4. การแข่งขันว่าวประเภทเสียงกังวาน

          5. การแข่งขันว่าวประเภทสวยงาม

          6. การแข่งขันว่าวประเภทความคิดสร้างสรรค์

          7. การแข่งขันว่าวประเภทมาราธอน

          8. การประกวดว่าวพื้นเมือง (ว่าวควาย)
 
           ทั้งนี้ สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล โทรศัพท์  0 7471 2380 ต่อ 1600 หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง โทรศัพท์ 0 7521 5867, 0 7521 1058 , 0 7521 1085


ที่มา กระปุก

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC