Related Articles

14 ก.พ. ไปเวียนเทียนกลางน้ำ ที่ กว๊านพะเยา

by Editor Aectourismthai

14 ก.พ. ไปเวียนเทียนกลาง

นายชูชาติ กีฬาแปง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า จังหวัดพะเยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันจัดกิจกรรม “เวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก” เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำ ปี 2557 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ณ วัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยา เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิต และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา

สำหรับกำหนดการในวันดังกล่าวนั้น จะเริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 น. ซึ่งจะเป็นการประกอบพิธีทางศาสนา พร้อมทำบุญตักบาตรข้าวสารตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง พระสงฆ์จำนวน 87 รูป ณ บริเวณหน้าอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง ส่วนในภาค่ำนั้นจะเป็นกิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา ซึ่งมีพระพุทธรูปหินทราย หลวงพ่อศิลา อายุกว่า 500 ปี ประดิษฐานประจำวัดติโลกอาราม

โดยจะเริ่มพิธีตั้งแต่เวลา 17.00 เป็นต้นไป ทั้งนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาสัมผัสกับบรรยากาศการเวียนเทียนทางน้ำที่ถือว่ามีแห่งเดียวในโลก ประกอบกับวันดังกล่าวตรงกับวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไลน์ ซึ่งน่าจะมีทั้งคู่รักและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

สำหรับการเวียนเทียนทางน้ำรอบวัดติโลกอารามกลางกว๊านพะเยานั้น ถือเป็นการเวียนเทียนทางน้ำหนึ่ง เดียวในโลกที่จังหวัดพะเยา โดยรอบปีหนึ่งจะจัดเพียง 3 ครั้งเท่านั้น คือ วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา และวันอาสาฬหบูชา จังหวัดพะเยาจึงขอเชิญชวนประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและชาวต่างชาติ ร่วมพิธีเวียนเทียนทางน้ำ ตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวที่มา mthai.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC