Related Articles

ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง

by Editor Aectourismthai

ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานจังหวัดแพร่ ขอเชิญท่องเที่ยว "ประเพณีนมัสการพระธาตุช่อแฮ เมืองแพร่แห่ตุงหลวง" ในวันที่ 9 ถึง 15 มีนาคม 2557 ณ ถนนช่อแฮ ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

            ถือเป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแพร่ ตามตำนานกล่าวว่าสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.1879-1881 ในสมัยพระมหาธรรมราชาธิราช (ลิไท) โดยขุนลัวะอ้ายก๊อม ซึ่ง "พระธาตุช่อแฮ" เป็นเจดีย์ที่ประดิษฐานพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายของพระพุทธเจ้า ลักษณะของพระธาตุเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะเชียงแสนสูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ 11 เมตร สร้างด้วยอิฐโบกปูนหุ้มด้วยแผ่นทองเหลืองลงรักปิดทอง

            สำหรับชื่อ "พระธาตุช่อแฮ" เชื่อว่าได้มาจากชื่อผ้าแพรชั้นดี ทอจากสิบสองปันนา และชาวบ้านนำมาผูกบูชาพระธาตุ และอีกหนึ่งความเชื่อ คือ มาจากผ้าแพรที่ขุนลัวะอ้ายก๊อมนำมาถวาย โดยองค์พระธาตุจะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุขึ้นทุกปี ในวันขึ้น 9 ค่ำ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 4 หรือประมาณเดือนมีนาคม ของทุกปี อีกทั้งยังเป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีขาล อีกด้วย

           โดยภายในงานร่วมทำบุญตักบาตร ทุกเช้าตลอดงาน มีขบวนแห่เครื่องสักการะพระธาตุช่อแฮจากทุกอำเภอและตำบลต่างๆ ในจังหวัดแพร่  มีพิธีที่เกี่ยวข้องในงานประเพณี เช่น พิธีเลี้ยงผีเจ้าพ่อหลวงก้อม, พิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคล ,พิธีอาราธนาพระมหาอุปคุต,พิธีบวงสรวงพระธาตุช่อแฮ,พิธีทานตุงผ้า 20 วาและตุงต่างๆ พิธีทำบุญถวายทักษิณานุปทาน, พิธีเดินขึ้นไหว้พระธาตุดอยเล็งหลังจากทำบุญตักบาตรที่วัดพระธาตุช่อแฮเสร็จ

           ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลช่อแฮ โทรศัพท์  0 5457 9201 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5324 8604, 0 5324 8607, 0 5330 2500


ที่มา กระปุก

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC