Related Articles

งานเบญจมาศบานในม่านหมอก วันที่ 13-16 ก.พ. 57

by Editor Aectourismthai

งานเบญจมาศบานในม่านหมอก

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปีใน "งานเบญจมาศบานในม่านหมอก" ในระหว่างวันที่ 13 ถึง 16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

            "การจัดงานเบญจมาศบานในม่านหมอก" มีวัตถุประสงค์ในการจัดงานขึ้นเพื่อส่งเสริมสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดและจำหน่าย "ดอกเบญจมาศ" แปลงสาธิตดอกเบญจมาศหลากสายพันธุ์ หลากการแสดงและจำหน่ายสินค้าผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ แปลงเบญจมาศหลากหลายสายพันธุ์ ประติมากรรมต้นไม้และสวนดอกไม้นานาพันธุ์ การจัดสวนหย่อม ตกแต่งภูมิทัศน์ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ตำบล การแสดงของนักเรียน กลุ่มองค์กรต่างๆ การแสดงของวงดนตรี และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายตลอดการจัดงาน

            ทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา 2102–2104 ถนนมิตรภาพ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4421 3030, 0 4421 3666 หรือเว็บไซต์ tourismthailand.org/Nakhonratchasima และ เฟซบุ๊ก tat.koratที่มา กระปุก

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC