About AEC

ตั้งศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน 9 แห่ง 8 ประเทศ

by Editor Aectourismthai

 ตั้งศูนย์พัฒนาการค้าและ


 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯ ได้ กรมฯจัดตั้ง “ศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในอาเซียน” 9 แห่ง ใน 8 ประเทศ ในกรุงพนมเปญ เวียงจันทน์ ย่างกุ้ง ฮานอย โฮจิมินห์ กัวลาลัมเปอร์ สิงคโปร์ มะนิลา และจาการ์ตา เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(เออีซี)ในปลายปี 58 และรองรับการขยายตัวด้านการค้า การลงทุน การจัดหาแหล่งวัตถุดิบของไทยในอาเซียน

นอกจากนี้ กรมฯ ยังมีแผนจะขยายการให้บริการ โดยจะเปิดศูนย์พัฒนาการค้าฯนี้ ให้ครอบคลุมสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สคร.) ในส่วนของเอเชีย และโอเชียเนีย (เออีซี+6) จำนวน 16 แห่ง แบ่งเป็น จีน 8 แห่ง (ไม่รวมฮ่องกง ไต้หวัน) , ญี่ปุ่น 3 แห่ง, เกาหลี 1 แห่ง ,อินเดีย 3 แห่ง และออสเตรเลีย 1 แห่ง

โดยแนวทางการดำเนินงานของแต่ละศูนย์ฯในปีนี้จะจัดหาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่ภาคเอกชนทั้งกฎหมายธุรกิจ แรงงาน ตลาดเชิงลึก สรรพากร บัญชี ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ ขนส่งสินค้า รวมถึงการสร้างเครือข่ายพันธมิตรกับหน่วยงานต่างๆ ด้านการจดทะเบียนบริษัท เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ ด้านการขอส่งเสริมการลงทุนและการลงทุน เป็นต้น

ที่มา aseanthai.net

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC