Related Articles

ชม ชิม ช็อป เต็มอิ่มในงานนครพนม วันที่ 7 -15 ก.พ. 57

by Editor Aectourismthai

ชม ชิม ช็อป เต็มอิ่มในงา

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.)สำนักงานนครพนม ขอเชิญร่วมงาน "ชม ชิม ช็อป เต็มอิ่มในงานนครพนม" (EXPO OTOP FESTIVAL) ระหว่างวันที่ 7 ถึง 15 กุมภาพันธ์ 2557 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

           โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าโอทอป และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน พร้อมทั้งสนับสนุนและพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ได้เรียนรู้ทักษะด้านการบริหารจัดการและการตลาดอันเป็นการส่งเสริมความความ สัมพันธ์ด้านการค้า ความร่วมมือระหว่างประเทศ และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และจากการที่ จ.นครพนม เปิดใช้งานสะพานมิตรภาพ ไทย-ลาว แห่งที่สาม "นครพนม-คำม่วน" เพื่อเชื่อมโยงถนนหมายเลข 8 และ 12 สามารถเดินทางจากจังหวัดนครพนมไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ มณฑลกวางซี ทำให้จังหวัดนครพนมกลายเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค อินโดจีนทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการโอทอป ได้เผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์โอทอป ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านชายแดนไทย เพิ่มช่องทาง  การจำหน่ายสินค้าโอทอป และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

 ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การแสดงและจำหน่ายสินค้าจำนวนมากกว่า 300 บูธ ได้แก่ สินค้าโอทอป 3-5 ดาว จากผู้ประกอบการจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ อาทิ มีดอรัญญิกจากอยุธยา, ผ้าหม้อฮ่อมจากแพร่, เครื่องหนังจากเชียงใหม่, พลอยจากตาก, ชาอู่หลงจากเชียงราย, สินค้าจากต่างประเทศของประเทศลาว เวียดนามและจีน เช่นเครื่องประดับ, ของใช้ และอาหารทะเลคุณภาพดี ราคาย่อมเยาของดีนครพนม การแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่ม SMES เพื่อการส่งออกจากสมาคมเครื่องนุ่งห่มไทย, เสื้อผ้าเด็ก, เครื่องหนัง, รองเท้าเข็มขัด, อัญมณีส่งออก (เพชรพลอยแท้) นอกจากนี้ยังมี การเจรจาจับคู่ธุรกิจ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการจากจังหวัดนครพนม และต่างจังหวัดการจัดนิทรรศการจากหน่วยงานต่าง ๆ การแสดงศิลปวัฒนธรรมของไทย, ลาวและเวียดนาม รวมทั้งการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง เป็นต้น

          ทั้งนี้สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม โทรศัพท์ 0 4251 1525 หรือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครพนม โทรศัพท์ 0 4251 3490-1ที่มา กระปุก

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC