Related Articles

สะพายกล้องท่องเมืองเลย มหัศจรรย์เชียงคาน

by Editor Aectourismthai

สะพายกล้องท่องเมืองเลย ม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ขอเชิญนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบการถ่ายภาพร่วมบันทึกความทรงจำที่งดงามเส้นทางเชียงคาน-ภูหลวง-เลย ในวันที่ 21-23 มีนาคม 2557

        นางสาวยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเลย กล่าวว่า จังหวัดเลย มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และวัฒนธรรมที่งดงามมากมาย โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวและถ่ายภาพ มีโอกาสเก็บความทรงจำที่ดี เพื่อบอกต่อความงดงามไปสู่นักท่องเที่ยวที่ยังไม่ได้มาสัมผัสความงามให้รู้จักเมืองเลยมากยิ่งขึ้น โดยรับจำนวนจำกัดเพียง 80-100 คน ซึ่ง ททท.สำนักงานเลย คาดการณ์ว่าจะทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาจังหวัดเลย ในปี 2557 เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทร. 0 4281 2812 /0 4281 1405/ email: tatloei@tat.or.th/ www.facebook.com/tatloei, Twitter: @tatloeiที่มา thaiza.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC