Related Articles

โครงการปลูกป่า.. พาเที่ยวร่วมสมทบทุนซื้อต้นกล้าเพียงต้นละ 9 บาท

by Editor Aectourismthai

 โครงการปลูกป่า.. พาเที่

กรมป่าไม้ โดยส่วนปลูกป่าเอกชน สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ได้จัดทำโครงการปลูกป่าเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการนี้ทางกรมป่าไม้ได้เปิดโอกาศให้ ทีมจัดโครงการและ Zizzee.com ได้เข้าร่วมสนับสนุนในการปลูกฟื้นฟูสภาพป่าที่ถูกบุกรุกทำลาย เพื่อให้มีป่าอุดมสมบูรณ์ และเป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการอนุรักษ์ป่าไม้ให้ อยู่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ร่วมบริจาคซื้อต้นกล้าเพียงต้นละ 9 บาท
รายได้นำเข้าสมทบทุนโครงการปลูกป่า
ณ ป่าบ้านบ้องตี้ล่าง ตำบลไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
บนเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน 86 ตารางวา
ทุกๆ การบริจาค 1 ต้นกล้า = 1 สิทธิ์ ในการลุ้นรับ Gift Voucher ทริปปลูกป่า 2 วัน 1 คืน สำหรับ 1 ท่าน 
ระยะเวลากิจกรรม ตั้งแต่วันนี้ - 31 มี.ค. 2557

ที่มา amazingtourthailand.com/

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC