Related Articles

เชียงใหม่จัดใหญ่ มหกรรมไม้ดอก แสดงสินค้าโอท็อป

by Editor Aectourismthai

เชียงใหม่จัดใหญ่ มหกรรมไ

นายธวัช สุขสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน ผู้แทนสำนักงานพัฒนาชุมชน จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จ.เชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 38 ประจำปี 2557 ภายใต้แนวคิด “งามสะพรั่งบุปผา พันธุ์พฤกษาแห่งอาเซียน” ที่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ ลานอเนกประสงค์ข่วงประตูท่าแพ และสวนสาธารณหนองบวกหาด ในระหว่างวันที่ 7-9 ก.พ. 2557
 
โดยการจัดงานในครั้งนี้กรมการท่องเที่ยวได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการจัดงาน โดยมีการปรับรูปแบบการจัดงาน และเลื่อนพิธีเปิดเป็นช่วงบ่าย เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานเพิ่มมากขึ้น พร้อมทั้งกำหนดจัดตกแต่งเมืองด้วยดอกไม้นานาพันธุ์ตลอดเส้นทางขบวนผ่าน ส่วนเวทีหลักจัดตั้งขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ

โดยจะมีการการแสดงแสง สี เสียง และการแสดง ตลอด 3 วัน ของการจัดงาน ตั้งเป้ามีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนส่งขบวนรถบุปผชาติร่วมขบวนแห่กว่า 40 ขบวน และยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การประกวดขบวนรถบุปผชาติ การประกวดไม้ดอกไม้ประดับและการจัดสวน การประกวดนางงามบุปผชาติและนางงามบุปผชาตินานาชาติ การแสดงนาฏศิลป์ดนตรีในสวน และการแสดงดนตรีของสถาบันการศึกษา การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

สำหรับกิจกรรมที่สำคัญที่ได้รับความสนใจอีกกิจกรรมหนึ่งของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ คือ การออกร้านแสดงสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ที่มีการนำผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านของ 25 อำเภอของ จ.เชียงใหม่ มาจัดแสดงที่มา ryt9.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC