About AEC

เมืองไทยปักธงพม่ารับเออีซี

by Editor Aectourismthaiนาย สาระ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทมีความพร้อมสำหรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการขยายการลงทุนซึ่งบริษัทให้ความสนใจประเทศ เพื่อนบ้านทั้งพม่า ลาว เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ โดยความพร้อมจะแบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 1.การเตรียมการพร้อมในการขยายและรุกธุรกิจ 2.การเตรียมความพร้อมในการรองรับ

โดย การเตรียมความพร้อมในการรุกธุรกิจนั้น บริษัทมองว่าเป็นโอกาสที่ดีในการนำเสนอสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเปิดสาขาหรือดำเนินธุรกิจที่สามารถทำได้โดยไม่ติดข้อกฎหมายของ ประเทศนั้นๆ ซึ่งล่าสุดเมืองไทยประกันชีวิตถือเป็นบริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของไทยที่ได้ รับอนุญาตให้สามารถจัดตั้งสำนักงานผู้แทนในพม่า

ส่วน การรองรับนั้นบริษัทมั่นใจว่ามี ศักยภาพในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้แก่ประชากรในอาเซียนอย่างครบถ้วน โดยที่ผ่านมาได้มีการพัฒนาแบบประกันไว้อย่างต่อเนื่อง ร่วมถึงการให้บริการ และพนักงานที่สามารถรองรับการเติบโตทั้งตลาดไทยและประชาคมอาเซียน

นาย สาระ กล่าวต่อว่า สำหรับธุรกิจประกันชีวิต เท่าที่ทราบตอนนี้ต่างชาติที่ได้รับใบอนุญาตมีทั้งหมด 5 บริษัท และเราเป็นบริษัทที่ 5 ส่วนใบอนุญาตในการทำธุรกิจได้จะมีอยู่ทั้งหมด 12 ใบ เป็นบริษัทในประเทศทั้งสิ้น และแบ่งเป็น 9 ใบ ที่ทำได้ทั้งประกันชีวิตและประกันภัย ส่วนอีก 3 ใบ เป็นประกันชีวิตอย่างเดียว ซึ่งในอนาคตเราคงต้องดูว่าสุดท้ายเราจะเหมาะไปทำธุรกิจแบบไหน แต่เบื้องต้นอย่างน้อยให้คนพม่ารู้จักเราเอาไว้ก่อนว่าเป็นบริษัทประกัน ชีวิต

นายสาระ กล่าวอีกว่า ในปีนี้บริษัทตั้งเป้าหมายเบี้ยรับรวมปีนี้โตไม่ต่ำกว่า 15% หรืออยู่ที่ระดับ 69,286 ล้านบาทจากช่วงปี 2556 โดยผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาบริษัทมีเบี้ยรับรวมเติบโตขึ้น 23% จากปี 2555 มาอยู่ที่ 60,249 ล้านบาท ส่วนเบี้ยปีแรกเติบโตขึ้น 20% หรือ 27,613 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของสัดส่วนช่องทางแบงก์แอสชัวร์นั้นอยู่ที่ 60% ช่องทางตัวแทน 30% ช่องทางอื่นๆ 10% ส่งผลให้บริษัทมีสินทรัพย์รวม 190,720 ล้านบาท ส่วนสินทรัพย์ลงทุนล่าสุดมีประมาณ 181,608 ล้านบาท และมีผลตอบแทนจากการลงทุนปี 56 อยู่ที่ 5% โดยมีการลงทุนส่วนใหญ่ในตราสารหนี้ 80%ที่มา banmuang.co.th

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC