About AEC

สงขลาดัน SME Development Program

by Editor Aectourismthai

สงขลาดัน SME Development

หอการค้าฯสงขลา เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจรับเอีอีซี เดินหน้าโครงการ " SME Development Program" ยกระดับการให้บริการและท่องเที่ยว

หอการค้าฯสงขลา เตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจรับเอีอีซี เดินหน้าโครงการ " SME Development Program" ยกระดับการให้บริการและท่องเที่ยว
หอการค้าจังหวัดสงขลาแย้ม ปี 57เดินเครื่องกระตุ้นเศรษฐกิจทุกทิศทาง รับมือเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปี 58 ดัน "SME Development Program" เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย

นายสมพร สิริโปราณานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า ได้เตรียมแผนงานพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่เพื่อกระตุ้นมิติทางด้านสังคม เศรษฐกิจให้มีความกระเตื้องขึ้นกว่าไตรมาสสุดท้ายของปีที่ผ่านมา หลังจากที่ภาพรวมของเศรษฐกิจตกอยู่ภาวะซบเซาจากปัจจัยหลายประการ รวมทั้งผลพวงจากปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ล่าสุดได้ระดมความคิดเห็นหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อจัดทำกิจกรรมระดมความคิดเห็นต่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีแบบแผนชัดเจน ผ่านการทำ "สงขลาโพลล์" เพื่อร่วมกันสำรวจความคิดเห็นของทุกภาคส่วนที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจภาพรวมให้เกิดการบูรณาการและสร้างความเข้าใจต่อทิศทางการพัฒนาที่ตรงกัน

"สงขลาโพลล์จะเป็นการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ต่อมุมมองด้านเศรษฐกิจ เพื่อการก้าวต่อไปของสงขลาอย่างยั่งยืน ทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล และการประเมินแนวโน้มด้านเศรษฐกิจ รวมถึงภาคการเกษตรสำคัญ เช่น ยางพารา ซึ่งนับเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดสงขลาที่ต้องจริงจังในการกำหนดทิศทางและแก้ไขปัญหาที่จริงจังเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยตั้งเป้าเศรษฐกิจปีนี้ น่าจะมีโอกาสเติบโตกว่าไตรมาสสุดท้ายของ ปี 56 ประมาณ 20 %"นายสมพร กล่าว

นอกจากนี้ยังเดินหน้าโครงการ "SME Development Program" เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อย และมุ่งพัฒนาทายาททางเศรษฐกิจ ทั้งในจังหวัดสงขลา และเปิดโอกาสให้กลุ่มธุรกิจรายย่อยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจเป็นการสร้างศักยภาพให้ผู้ประกอบการ ได้มีโอกาสเติบโตและสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างมีศักยภาพ โดยเฉพาะเมื่อเปิดประตูเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558

ด้านนายสุรพล กำพลานนวัฒน์ นายกสมาคมสมาพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลา กล่าวว่า แผนการท่องเที่ยวปีนี้จะเน้นยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยว ไปสู่ยุทธศาสตร์พัฒนาสงขลาเป็นเมืองท่องเที่ยวรับมือการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน ปี 58 มากขึ้น ล่าสุดได้รับความร่วมมือจาก อบจ.สงขลา ซึ่งเป็นองค์กรสำคัญระดับท้องถิ่น ที่เล็งเห็นความสำคัญการท่องเที่ยว ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการร่วมพัฒนาแผนงานท่องเที่ยวหาดใหญ่สู่อาเซียน

"ขณะนี้ทุกภาคส่วนอยู่ระหว่างการหารือกำหนดกรอบและทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวปี 57 ให้มีความชัดเจนมากขึ้นเพื่อสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้พร้อมรับมือกับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี 58 โดยเฉพาะการยกระดับการให้บริการและหาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ๆเข้ามาเสริมให้นักท่องเที่ยวมีทางเลือกมากขึ้น" นายสุรพล กล่าวที่มา bangkokbiznews.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC