Related Articles

งานไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 10

by Editor Aectourismthaiวันที่จัดงาน วันจันทร์ที่ 17 มีนาคม 2557
สถานที่จัดงาน บริเวณวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักมวยไทยชาวต่างชาติได้เข้าใจและเห็นความสำคัญของพิธีไหว้ครู เพื่อสร้างความประทับใจ และเพิ่มโอกาสในการตัดสินใจเดินทางเข้าร่วมพิธีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ทุกปี พร้อมเชิญชวนบุคคลใกล้ตัวเดินทาง  (มองภาพและคาดหวังให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ด้วยว่าปัจจุบันมีหลายประเทศ ที่มีการจัดงานมวยไทย และมีนักมวยไทยชาวต่างชาติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก)
 
กิจกรรมภายในงาน
 
เวลา 08.00 น. พิธีบวงสรวงนายขนมต้ม ณ อนุสาวรีย์นายขนมต้ม สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดำเนินงานโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
เวลา 14.00 น. งานชกมวยไทยอาชีพ “ศึกมหัศจรรย์มวยไทย มรดกโลก” ณ วัดหลังคาขาว (ตรงข้ามวัดมหาธาตุ) ดำเนินงานโดยความร่วมมือระหว่าง ททท. และสมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย
 
เวลา 17.00 น. กิจกรรมสาธิตหัตถศิลป์ไทย ทั้งการสักยันต์ การเขียนยันต์ การตีดาบอรัญญิก การแสดงศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย การสาธิตอาหารไทย และการออกค่ายมวยไทยที่มีมาตรฐาน เพื่อประชาสัมพันธ์และนำเสนอหลักสูตรการอบรม พร้อมรับสมัครได้เลยหากมีผู้สนใจ
 
เวลา 18.00 น. พิธีไหว้ครูมวยไทยโลก ครั้งที่ 10 โดยมีแนวคิดการนำเสนอจัดพิธีไหว้ครูมวยไทย พิธีครอบครูมวยไทย ให้ถูกต้องตามขั้นตอนประเพณีไหว้ครูมวยไทย การจัดพิธีบวงสรวงบูรพมหากษัตริย์ไทยและทหารกล้าของไทย ที่ร่วมปกป้องแผ่นดินไทยไว้ คือ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระเจ้าเสือ และพระยาพิชัยดาบหัก การรำไหว้ครูโดยนักกีฬามวยไทยที่เข้าร่วมพิธีทุกคน
 
เวลา 19.30 น. จัดงานเลี้ยงต้อนรับฯ
 
 
2. กิจกรรมอี่นๆ ที่กำหนดจัดในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
2.1 งานวันนายขนมต้ม จัดโดยสมาคมครูมวยไทย
วันที่จัดงาน 13 – 16 มีนาคม 2557
สถานที่จัดงาน สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมในงาน
(1) การแข่งขันมวยไทยโบราณ
(2) การแข่งขันคีตะมวยไทย
(3) การแข่งขันกระบี่กระบอง
(4) การอบรมการไหว้ครูมวยไทย
(5) นิทรรศการมวยไทย
(6) การประกวดแต่งกายมวยโบราณ (หญิง)
 
2.2 งานมวยไทยนายขนมต้ม  โดยอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่จัดงาน 16 มีนาคม 2557
สถานที่จัดงาน อนุสาวรีย์นายขนมต้ม อำเภอบางบาล (สถานที่ที่เชื่อว่าเป็นบ้านเกิดนายขนมต้ม)
กิจกรรมในงาน  การบวงสรวง และการแข่งขันชกมวยไทย ชิงถ้วยนายขนมต้ม
 
2.3 งานแข่งขันไหว้ครูมวยไทยระดับเยาวชน  โดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
วันที่จัดงาน 17 มีนาคม 2557
สถานที่จัดงาน สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมในงาน  การแข่งขันไหว้ครูมวยไทยของเยาวชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
 
2.4 มหกรรมศิลปะการต่อสู้และป้องกันตัวแบบไทย จัดโดย สมาคมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวแบบไทย
วันที่จัดงาน 18 – 22 มีนาคม 2557
สถานที่จัดงาน สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมในงาน
(1) การแข่งขันชิงเข็มขัดนายขนมต้ม พบการชกมวยไทยสมัครเล่นของนักมวยนานาชาติ
(2) นิทรรศการมวยไทยนายขนมต้ม
 
2.5 การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย โดย กรมพลศึกษา
วันที่จัดงาน 18 – 22 มีนาคม 2557
สถานที่จัดงาน สนามกีฬาศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร
กิจกรรมในงาน
(1) การแข่งขัน World Championships Amateur โดยนักกีฬามวยไทยจากทั่วโลก
(2) การอบรมสัมมนามวยไทยที่มา tourismthailand

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC