Transportation

'เชียงใหม่'จ่อขึ้นแท่น'ฮับการบินอาเซียน'

by Editor Aectourismthai

เชียงใหม่

'เชียงใหม่'จ่อขึ้นแท่น'ฮับการบินอาเซียน'

'เชียงใหม่'จ่อขึ้นแท่น'ฮับการบินอาเซียน' แนะ5ปีแจ้งเกิดสนามบินใหม่ลดแออัด สัมภาษณ์พิเศษ โดยสกาวรัตน์ ศิริมา

               การเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลักดันให้จังหวัดเชียงใหม่ก้าวขึ้นสู่ศูนย์กลางการบินเร็วขึ้น ดูจากตัวเลขผู้โดยสารมาใช้บริการผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ปีละกว่า5 ล้านคน จากจำนวนรองรับได้ปีละ 8 ล้านคน หากไม่มีการวางแผนสร้างท่าอาศยานแห่งใหม่รองรับการขยายตัวของกลุ่มผู้โดยสาร ทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว ภายใน 5 ปี มีความเป็นไปได้ที่อาจจะประสบปัญหาความออัดของผู้โดยสาร และอากาศยานได้

               นาวาอากาศโทหลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ กล่าวว่า แนวคิดการสร้างสนามบินแห่งใหม่มีการหารือกันหลายฝ่ายตั้งแต่ ปี 2552 และการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยได้มีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาศึกษาความเหมาะสม แล้ว  จึงเป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องเข้ามาตัดสินใจในการสำรวจพื้นที่, การศึกษา และการก่อสร้าง เพราะต้องใช้เวลาดำเนินการไม่ต่ำกว่า     5 ปี ขณะที่ปัจจุบันนี้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ มี 4 สายการบินให้บริการภายในประเทศ และ 11 สายการบินให้บริการระหว่างประเทศ โดยเฉพาะเที่ยวบินในเส้นทางจากจีนบินมายังจังหวัดเชียงใหม่มีอัตราขยายตัว กว่า 200%

               จากการเปรียบเทียบจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการผ่านท่าอากาศยานเชียงใหม่ ในปี 2552 มีจำนวน  ผู้โดยสารในประเทศ 2.8 ล้านคน และจำนวนผู้โดยสารต่างประเทศ 2.1 แสนคน รวมประมาณ 3 ล้านคน ขณะที่ในปี 2556 ระหว่างเดือนมกราคม-กรกฎาคม มีจำนวนผู้โดยสารในประเทศ 2.5 ล้านคน และจำนวนผู้โดยสารต่างประเทศ 4.3 แสนคน รวมประมาณ 3 ล้านคน ซึ่งเท่า    กับว่ามีแนวโน้มที่จำนวนผู้โดยสารเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ส่วนหนึ่งเป็นเพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นเป้าหมายในการท่องเที่ยวที่พร้อม ทั้งความสะดวกในด้านการคมนาคม, การท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และความมีเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมเป็นของตนเอง

               ความเปลี่ยนแปลงในการเดินทาง จะพบว่าในปี 2555-2556 ประชาชนชาวเชียงใหม่ สามารถบินตรงไปยังประเทศใกล้เคียงโดยไม่ต้องเดินทางเข้ากรุงเทพฯ เช่นเดียวกับนักท่องเที่ยวชาวจีน, มาเลเซีย, สิงคโปร์, ไต้หวัน, เกาหลี, ญี่ปุ่น และสปป.ลาว ที่เดินทางมายังจังหวัดเชียงใหม่สะดวกขึ้น จึงเป็นกลไลขับเคลื่อนให้การเข้ามาใช้บริการท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นไป อย่างคับคั่ง โดยตอนนี้ตามกฎระเบียบของ Aeronautical Information Publication Thailand (AIP THAILAND) กำหนดให้เปิดในเวลา 06.00-24.00น. แต่ปัจจุบันมีหลายสายการบินเสนอความประสงค์อยากให้มีการขยายเวลาเป็น 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกในการบินระหว่างประเทศ

               "สายการบินที่นำผู้โดยสารเดินทางจากเมืองหลักๆ ของจีนมายังจังหวัดเชียงใหม่ ใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ถึงปลายทางในช่วง02.00-03.00น.จึงอยากให้มีการปรับระยะเวลาการบินให้ ถึงปลายตอนเช้า โดยตอนนี้นับว่าชาวจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาจังหวัด เชียงใหม่มากเป็นอันดับหนึ่ง  แต่ทางท่าอากาศยานเชียงใหม่ ยังไม่สามารถจะตอบสนองได้ โดยเหตุผลที่จะขยายเวลาได้นั้นทางภาครัฐ และภาคเอกชนของจังหวัดเชียงใหม่ ควรเสนอความต้องการให้สอดคล้องกับการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว และการดึงนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเข้ามาในพื้นที่ คาดว่าต้องเร่งดำเนินการให้ได้ภายใน 1 ปี " นาวาอากาศโทหลักชัย กล่าว 

               ในการพัฒนาท่าอากาศยานเชียงใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนั้น จะดำเนินการในด้านอากาศยาน , ผู้โดยสาร และสินค้าให้สอดคล้องกับการเดินทางของผู้โดยสารขาเข้า และขาออก โดยปีงบประมาณ 2557 จะมีการปรับปรุงอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ และเพิ่มหลุมจอดอากาศยานขนาดเล็ก จำนวน 3 หลุมจอด จากที่มีหลุมจอดอากาศยานขนาดใหญ่ 7 หลุมจอด และขนาดเล็ก 7 หลุมจอด โดยท่าอากาศยานเชียงใหม่ สามารถรองรับอากาศยานขนาดใหญ่สุด คือ เครื่องโบอิ้ง 747-400  และสามารถรองรับอากาศยานได้ 24 เที่ยวบินต่อชั่วโมง มีรันเวย์ขนาด 3.4กิโลเมตร กว้าง 45 เมตร

               นาวาอากาศโทหลักชัย กล่าวเสริมว่า  จากการเพิ่มของจำนวนผู้โดยสารจากจีน ทำให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ได้พัฒนาบุคลากร ด้วยเพิ่มทักษะการสื่อสารภาษาจีนเพิ่มขึ้น เพราะเล็งเห็นว่าเป็นสิ่งจำเป็นในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสาร ขณะเดียวกัน จะเป็นการเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมั่นใจว่าด้วยศักยภาพของจังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอันดับต้นๆ ของประเทศ และทางAirports Council International (ACI)ประกาศจัดอันดับให้ท่าอากาศยานเชียงใหม่ เป็นท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการให้บริการดีที่สุดของโลก ในปี2554 ของกลุ่มท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารไม่เกิน 5 ล้านคนต่อปี จึงคาดว่าจังหวัดเชียงใหม่พร้อมที่จะยกระดับเป็นศูนย์กลางการบินในอาเซียน ได้ในอนาคตอันใกล้นี้

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

            ตารางสายการบินประจำระหว่างประเทศ ปี2555-2556 ของท่าอากาศยานเชียงใหม่
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                               สายการ บิน                                                                            เส้นทางบิน                                                
    ปี 2555                                       ปี 2556
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.แอร์เอเชีย                                 1.แอร์เอเชีย                              กัวลาลัมเปอร์-เชียงใหม่-กัวลาลัมเปอร์              

2.ไชน่าแอร์ไลน์                            2.ไชน่าแอร์ไลน์                         ไทเป-เชียงใหม่-ไทเป

3.โคเรียนแอร์                               3.โคเรียนแอร์                           อินชอน-เชียงใหม่-อินชอน

4.ลาวแอร์ไลน์                              4.ลาวแอร์ไลน์                          หลวงพระบาง-เชียงใหม่-หลวงพระบาง

5.ซิลค์แอร์                                    5.ซิลค์แอร์                               สิงค์โปร์-เชียงใหม่-สิงคโปร์

6.ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์                6.ไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์           คุณหมิง-เชียงใหม่-คุนหมิง
                                                                                                     หางโจว-เชียงใหม่-หางโจว
                                                                                                     เฉินตู-เชียงใหม่-เฉินตู 

7.แอร์บากัน                                  7.แอร์บากัน                              ย่างกุ้ง-เชียงใหม่-ย่างกุ้ง

8.ไทยแอร์เอเชีย                           8.ไทยแอร์เอเชีย                        เชียงใหม่-มาเก๊า-เชียงใหม่

9.ดรากอนแอร์                             9.ดรากอนแอร์                           ฮ่องกง-เชียงใหม่-ฮ่องกง
                                                    10.จูนเหยาแอร์ไลน์                   เซี่ยงไฮ้-เชียงใหม่-เซี่ยงไฮ้
                                               11.ทรานส์เอเชียแอร์ไลน์                  ไทเป-เชียงใหม่-ไทเปที่มา. คม ชัด ลึก

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC