Related Articles

เที่ยวงานเบญจมาศบานในม่านหมอก ตระการตา!สีสันดอกไม้เมืองหนาว

by Editor Aectourismthai

เบญจมาศบานในม่านหมอก

จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา สนับสนุนการประชาสัมพันธ์โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับสีสันของดอกไม้ท่ามกลางอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี “งานเบญจมาศบานในม่านหมอก” ในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2557 ณ บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

        นายสุหฤทธิ์ ชาญวนังกูร ผู้อำนวยการสำนักงาน ททท.สำนักงานนครราชสีมา เผยว่าการจัด งานเบญจมาศบานในม่านหมอก ในครั้งนี้อันจะสามารถส่งเสริมสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในท้องถิ่น อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอวังน้ำเขียว ซึ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การประกวดและจำหน่าย “ดอกเบญจมาศ” แปลงสาธิตดอกเบญจมาศหลากสายพันธุ์ หลากการแสดงและจำหน่ายสินค้าผักเมืองหนาวปลอดสารพิษ แปลงเบญจมาศหลากหลายสายพันธุ์ ประติมากรรมต้นไม้และสวนดอกไม้นานาพันธุ์ การจัดสวนหย่อม ตกแต่งภูมิทัศน์ การออกร้านแสดงผลิตภัณฑ์ตำบล การแสดงของนักเรียน กลุ่มองค์กรต่างๆ การแสดงของวงดนตรี และกิจกรรมอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายตลอดการจัดงาน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี โทร.0 4424 9654, 08

        การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา 2102 – 2104 ถ.มิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 โทรศัพท์ 0 4421 3030, 0 4421 3666 โทรสาร 0 4421 3667 www.tourismthailand.org/Nakhonratchasima www.facebook.com/tat.korat E – Mail : tatsima@tat.or.th


ที่มา.thaiza.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC