Related Articles

ททท.จังหวัดชุมพร จัดกิจกรรมปั่นสองน่อง... ท่องสองประเทศ

by Editor Aectourismthai

ททท.จังหวัดชุมพร จัดกิจก

ททท.ชุมพร เตรียมจัดโครงการ ปั่นส่องน่อง... ท่องสองประเทศ ครั้งแรกกับเส้นทางจักรยานสู่ประเทศพม่า เริ่มจากจังหวัดชุมพร ผ่านระนอง สู่เมืองมะลิวัลย์ ของประเทศพม่า นักท่องเที่ยวจะได้รับประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยว รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 
          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานชุมพร พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ร่วมกับ จังหวัดระนอง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา เขตท้องที่จังหวัดระนอง องค์การบริการส่วนจังหวัดระนอง เทศบาลเมืองระนอง หอการค้าจังหวัดระนอง พัฒนาการจังหวัดระนอง สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดระนอง  ชมรมจักรยานจังหวัดระนอง และชมรมจักรยานจังหวัดชุมพร กำหนดจัดโครงการ  ปั่นส่องน่อง... ท่องสองประเทศ Cycling Tour along two land :  Thailand-Myanmar ครั้งแรกกับเส้นทางจักรยานสู่ประเทศพม่า
 
           โดยเริ่มต้นในช่วงเช้าเวลา 05.30 น. ของวันที่ 25 มกราคม 2557 ปั่นจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร ผ่านสะพานต่างระดับแยกปฐมพร สู่ถนนเพชรเกษม เยี่ยมชมสิลาสลักพระปรมาภิไธย(จปร.) หัวรถจักรไอน้ำโบราณ บ่อน้ำแร่ร้อนรักษะวาริน สัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จประพาสต้น เข้าสู่สนามกีฬากลางจังหวัดระนอง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ รุ่งขึ้นเช้าวันที่ 26 มกราคม 2557  คณะนักปั่นนำจักรยานลงเรือข้ามไปจังหวัดเกาะสองประเทศพม่า ปั่นไปเมืองมะลิวัลย์ ระยะทางไปกลับ ประมาณ 86 กิโลเมตร เยี่ยมชมวัดไทยในเมืองมะลิวัลย์ พร้อมกับร่วมทำบุญ  เลี้ยงอาหารเด็กกำพร้า บริจาคสิ่งของตามจิตศรัทธา
 
          การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นโครงการตามแผนปฏิบัติงานด้านการตลาดประจำปี 2557 ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท.) สำนักงานชุมพร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับประสบการณ์การเดินทางท่อง เที่ยวในเส้นทางระนองเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้าน รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  ซึ่งสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท. ) สำนักงานชุมพร โทร. 077  502775 – 6 , 082-4862011 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ จังหวัดชุมพร  โทร 086 4765931ที่มา.mcot.net

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC