About AEC

อบรม SMEs อีสานก้าวสู่ตลาดส่งออก

by Editor Aectourismthai

อบรม SMEs อีสานก้าวสู่ตล

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศติวเข้มผู้ประกอบการ SMEs อีสานสู่เวทีการค้าระดับโลก เน้นหนัก 4 กลุ่มธุรกิจหลัก พัฒนาผลิตภัณฑ์และเปิดช่องทางตลาดใหม่ เริ่มจากกลุ่มประเทศอาเซียน
วันนี้ (14 ม.ค.) ที่ห้องประชุมประชาสโมสร โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ประกอบการ SMEs กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมโครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้าสากล ต้นกล้า ทู โกล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีผู้ประกอบการในพื้นที่ 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวม 33 ผลิตภัณฑ์ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก
       
       นายเอกฉัตร ศีตวรรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า การระดมสมองผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจาก 20 จังหวัดภาคอีสานรวม 33 ผลิตภัณฑ์ ที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนและพัฒนาต่อยอดธุรกิจร่วมกับกรมส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศใน 4 กลุ่มธุรกิจ
       
       ประกอบด้วย กลุ่มธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม กลุ่มธุรกิจแฟชั่นและสิ่งทอ กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง เครื่องประทินผิวและสมุนไพร และกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้และตกแต่งบ้าน เฟอร์นิเจอร์ ของขวัญและของชำร่วย เพื่อให้ผู้ประกอบดังกล่าวทั้งหมดได้พัฒนาและเรียนรู้เพิ่มเติมจนนำไปสู่การ เพิ่มศักยภาพและสร้างประสบการณ์ให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs อย่างมีทิศทางและตรงต่อความต้องการของผู้บริโภคโดยเฉพาะตลาดระดับโลก
       
       การอบรมจะเน้นหนักเรื่องการเพิ่มศักยภาพและสร้างประสบการณ์ให้ผู้ประกอบการ เพื่อให้เกิดกระบวนการบริหารธุรกิจ พัฒนาสินค้าในมิติต่างๆ สามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภคและมีสัดส่วนจำหน่ายเพิ่มขึ้น รองรับการเปลี่ยนแปลงก้าวสู่ AEC ที่กำลังจะมาถึง ผู้ประกอบการทั้งหมดจะเข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด 5 เดือน การอบรมจะนำเอาผลิตภัณฑ์ของแต่ละบริษัทมาปรับโฉมในภาพรวมทั้งหมด รวมทั้งการอบรมพื้นฐานในเรื่องการค้าระหว่างประเทศ
       
       นายเอกฉัตรกล่าวต่อว่า อาเซียนยังคงเป็นตลาดการค้าที่น่าสนใจ กลุ่มผู้ประกอบการสามารถเพิ่มช่องทางการค้าได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศทั้งในระดับภูมิภาค และส่วนกลาง รวมไปถึงสำนักงานในต่างประเทศ สนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของไทยก้าวสู่ตลาดการค้าต่างประเทศในอัตราเพิ่มขึ้น ขณะนี้ได้ทำแผนยุทธศาสตร์ขยายการค้าและการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน โดยจะคัดเลือกผู้ประกอบการ SMEs ทั่วประเทศเข้าสู่โครงการ SMEs Pro-Active
       
       พร้อมทั้งขยายช่องทางการค้าเป็นตลาดกลางพาณิชย์ดิจิตอล ขณะเดียวกันยังคงนำสินค้าในภูมิภาคร่วมแสดงและจำหน่ายตลาดในประเทศและต่าง ประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับรู้เทคนิคการขายจากประสบการณ์จริง จนนำไปสู่การต่อยอดและขยายเครือข่ายตลาดในวงกว้างต่อไปในอนาคตที่มา.manager.co.th

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC