Related Articles

คู่มือเที่ยวประเพณีอีสาน ม่วนซื่นตลอดปี 57

by Editor Aectourismthai

คู่มือเที่ยวประเพณีอีสาน

ได้ชื่อว่าเป็น “แหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม” อีสานบ้านเฮาจึงไม่เพียงมีแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่น่าประทับใจ
แต่ยังมีเทศกาลงานประเพณีที่น่าสนใจมากมายอีกด้วย

สำหรับใครที่ยังไม่รู้ หรืออาจรู้มาบ้างและอยากได้ข้อมูลที่ครบถ้วนมากขึ้น ล่าสุดททท. สำนักงานขอนแก่น ได้จัดทำคู่มือท่องเที่ยวเทศกาลงานประเพณี ประจำปี 2557 โดยรวบรวมข้อมูลงานประเพณีที่จัดขึ้นตลอดทั้งปีในพื้นที่รับผิดชอบ 4 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ร้อยเอ็ด กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการอนุรักษ์ประเพณีศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง กระตุ้นให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมงานประเพณี ตลอดจนใช้เป็นเครื่องมือในการทำตลาดควบคู่กับเส้นทางท่องเที่ยวหลัก 3 เส้นทาง

ได้แก่ เส้นทาง “ไหว้พระธาตุอีสาน 4 เมือง รุ่งเรืองตลอดชีวิต” เส้นทาง “เยือนสิม ชมศิลป์ ณ ใจกลางอีสาน” และเส้นทาง “ไดโนเสาร์สะออน (ขอนแก่น - กาฬสินธุ์)” โดยมีเป้าหมายให้งานประเพณีเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวตลอดปี

นพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น กล่าวว่า "จากศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวตลอดจนกิจกรรม เทศกาล และงานประเพณีในกลุ่มร้อยแก่นสารสินธุ์ ที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับตำแหน่งทางการตลาดที่ ททท. กำหนดให้ภาคอีสานเป็นแหล่งเรียนรู้ อู่อารยธรรม ททท. สำนักงานขอนแก่น จึงดำเนินการจัดส่งคู่มือท่องเที่ยวดังกล่าวไปยังหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว และบริษัทนำเที่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินธุรกิจ

พร้อมกันนนี้ยังได้จัดทำใบปลิวอิเล็กทรอนิกส์เพื่อประชาสัมพันธ์เป็นรายเดือน โดยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันจัดส่งไปยังบริษัทนำเที่ยวและสื่อมวลชน ตลอดจนการกระตุ้นนักท่องเที่ยวผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (Social Network) ให้เกิดการรับรู้และบอกต่อในวงกว้าง ผู้สนใจคู่มือท่องเที่ยวเทศกาลงานประเพณี 2557 สามารถติดต่อขอรับได้ที่ ททท. สำนักงานขอนแก่น หรือ Download คู่มือฯ ได้ทาง www.เที่ยวอีสาน.comที่มา.bangkokbiznews.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC