Related Articles

มหาสารคามจัดมหกรรม OTOP ยกระดับสู่ตลาดอาเซี่ยน

by Editor Aectourismthai

มหาสารคามจัดมหกรรม OTOP

มหาสารคาม - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคามกว่า 100 กลุ่มร่วมงานมหกรรมOTOP หวังยกระดับผลิตภัณฑ์สู่อาเซียน 
       
       ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคาม นายนพวัชร สิงห์ศักดา ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดงานมหกรรม OTOP จังหวัดมหาสารคาม ภายใต้โครงการ OTOP MOBILE TO THE FACTORY AND FESTIVAL
       
       โดยมีกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดมหาสารคามมาร่วมออกร้านกว่า 100 บูธ เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมช่องทางการตลาดเชิงรุก พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์สู่อาเซียน แก้ไขปัญหาความยากจน
       
       นอกจากนี้ภายในงานยังมีการสาธิตการส่งเสริมการประกอบอาชีพ 5 ฐานการเรียนรู้ ให้แก่ครัวเรือนยากจนจำนวน 250 คนจาก 13 อำเภอ การนำสินค้าจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดมหาสารคามมาร่วมออกร้านจำหน่าย ผลิตภัณฑ์กลุ่มสตรี
       
       โดยงานมหกรรม OTOP จังหวัดมหาสารคาม จะมีจนถึงวันที่ 12 มกราคม 2557
ที่มา.uasean.com

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC