Related Articles

งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 19

by Editor Aectourismthai

งานเทศกาลกินปลาและของดีเ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรี ขอเชิญทุกท่านเที่ยวงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2556 – 5 มกราคม 2557  ณ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดสิงห์บุรี (ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรีปัจจุบัน) อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ชมการประกวดหุ่นปลาสวยงาม หุ่นปลาโคมไฟ การประกวดอาหารแม่ครัวหัวป่า การแสดงศิลปวัฒนธรรม การออกร้านอาหารที่ปรุงจากปลานานาชนิด และอีกหลากหลายกิจกรรม
      
นายสุรชัย  ศรีพลอย  ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  สำนักงานลพบุรี  กล่าวว่า งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 19 นี้ เป็นงานที่ทางจังหวัดสิงห์บุรีจัดขึ้นเพื่อนำความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี พร้อมที่จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายในจังหวัดและภายนอกทราบทั่วกันว่าจังหวัดสิงห์บุรี เป็นอีกที่ที่มีชื่อเสียงในด้านรสชาติของเมนูปลา โดยเฉพาะ “ปลาช่อนแม่ลา” ซึ่งเป็นอาหารจานเด็ดที่ขึ้นชื่อของจังหวัดสิงห์บุรี นอกจากนี้ยังเป็นถิ่นกำเนิดของตำนานอาหารคาว – หวานที่มีชื่อเสียงในอดีตที่ว่า “แม่ครัวหัวป่า” ดังนั้นเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 19 นี้ นับว่าเป็นที่รวมอาหารจานเด็ด และเมนูที่ปรุงจากปลานานาชนิดมาบริการ อีกส่วนภายในงานยังมีการแสดง สินค้า OTOP “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” สินค้าโรงงานอุตสาหกรรม นิทรรศการ และการประกวดหลายรายการ
     
อนึ่ง  นักท่องเที่ยวที่เดินทางมางานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 19 นี้ ยังสามารถแวะเยี่ยมเยือนสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจใกล้เคียงกันได้  อาทิ ชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่  วัดสว่างอารมณ์  สักการะพระนอนองค์ใหญ่ ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร  และแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี โทร. 036-507135 หรือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานลพบุรี  โทร 036 – 770096 – 7 ได้ทุกวันเวลา 08.30 น. – 16.30 น. หรือ www.tat7.com   


ที่มา.amazingtourthailand

Editor Aectourismthai

รวบรวมข่าวสาร AEC