Related Articles

จับจังหวะแรงงานไทยขาขึ้น เรียนรู้ รอด ในปี 2556

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาแรงงาน