Related Articles

คมนาคมผุดโปรเจกต์รองรับ AEC เพียงชู “รถไฟความเร็วสูง”เชื่อมอาเซียนเป็นหนึ่ง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ประเทศไทย อยู่ในที่ตั้งภูมิศาสตร์ที่ดีเหมาะแก่การเป็นศูนย์กลาง (ฮับ) ของอาเซียน ทั้งฮับทางด้านการค้าการลงทุน การท่องเที่ยว การคมนาคม-ขนส่ง การศึกษา ฯลฯ เรียกได้ว่าประเทศไทยเป็นฮับในทุกๆ ด้านก็ว่าได้ แต่หากเราไม่มีระบบโครงข่ายการคมนาคม-ขนส่งที่มีประสิทธิภาพสำหรับเชื่อมโยงประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าด้วยกัน เราก็อาจสูญเสียฮับให้ประเทศอื่นได้ เพราะเมื่อเร็วๆ นี้ ประเทศลาวก็ออกมาประกาศว่าพร้อมที่จะเป็นฮับทางด้านลอจิสติกส์ในอาเซียน และพร้อมเปิดให้นักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง