About AEC

ผู้นำลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศพบหารือสมาชิกมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น – แม่โขง

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผู้นำลุ่มน้ำโขง 5 ประเทศ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมผู้นำประเทศลุ่มน้ำโขง พบหารือระหว่างอาหารกลางวันกับกลุ่มสมาชิกมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น – แม่โขง ณ ห้องจัดเลี้ยง Orizuru Yu ชั้น B 1 โรงแรม New Otani
 
นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ไทยกับญี่ปุ่นมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดอย่างยาวนาน ซึ่งในอีก 2 ปี ความสัมพันธ์การทูตไทยกับญี่ปุ่นจะครบ 130 ปี และความสัมพันธ์ไทยกับญี่ปุ่นในปัจจุบันมีการพัฒนาในหลาย ๆ ด้าน เช่น ความร่วมมือระบบราง มีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก และในวันพรุ่งนี้ จะมีการประชุมผู้นำลุ่มน้ำโขง - ญี่ปุ่น ครั้งที่ 7 ซึ่งญี่ปุ่นมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาลุ่มน้ำโขง การประชุมครั้งนี้เป็นอีกก้าวสำคัญในการส่งเสริมบทบาทของญี่ปุ่นในภูมิภาค นายกรัฐมนตรียินดีที่ญี่ปุ่นแสดงความพร้อมที่จะมีส่วนร่วมในการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภูมิภาคและเอเชีย ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อภาคเอกชนญี่ปุ่นเองด้วย
 
นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีอยากให้ญี่ปุ่นเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในภูมิภาคมากขึ้น นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ทุกประเทศมีปัญหาที่ความแตกต่างกัน ในส่วนไทย กำลังแก้ปัญหาและปฏิรูปประเทศให้ดีขึ้นในทุกด้าน  ขณะนี้ สิ่งที่ไทยต้องการจากทั้งญี่ปุ่นและทุกประเทศ คือ ความเข้าใจและความช่วยเหลือในการปฏิรูปประเทศ นายกรัฐมนตรีได้ชื่นชมญี่ปุ่นว่า เป็นประเทศต้นแบบที่ดีในด้านประชาธิปไตย ดังนั้น ขอเชิญกลุ่มสมาชิกมิตรภาพรัฐสภาญี่ปุ่น- แม่โขงมาเยือนไทยเพื่อมาถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ให้กับสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อให้ไทยได้เรียนรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีของรัฐสภาญี่ปุ่นด้วย