About AEC

นายกรัฐมนตรีเร่งจัดตั้งระบบ NSW เชื่อมโยง 7 หน่วยงานให้เสร็จก่อนเปิด AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นายกรัฐมนตรีเร่งจัดตั้งร
 

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) สั่งเดินหน้าเตรียมความพร้อมของไทยในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีนี้ โดยได้มอบนโยบายให้กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการจัดตั้งระบบ National Single Window (NSW) เป็นการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลแบบบูรณาการ เพื่อให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจากการติดต่อเพียงจุดเดียว โดยมุ่งที่จะลดต้นทุน เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างประเทศ ลดขั้นตอนการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เอกสารต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตการนำเข้า ใบอนุญาตการส่งออก และใบรับรองต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานหนึ่งสามารถที่จะจัดส่งทางอิเล็กทรอนิกส์อย่างอัตโนมัติไปให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
พล.ต.สรรเสริญกล่าวว่า ปัจจุบันระบบ NSW ของประเทศไทยมีโครงสร้างพื้นฐานรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งภายในและภายนอกภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW อย่างเป็นทางการแล้ว มีจำนวน 29 หน่วยงาน ได้แก่ กรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมปศุสัตว์ กรมสรรพสามิต BOI กรมประมง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมศิลปากร กรมธุรกิจพลังงาน สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย กรมการอุตสาหกรรมทหาร สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง กรมการขนส่งทางบก กรมป่าไม้ การท่าเรือแห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ กรมการค้าภายใน สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ กรมทรัพยากรธรณี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กรมการปกครอง กรมวิชาการเกษตร และกรมเจ้าท่า
 
นอกจากนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนยังได้พัฒนาระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลทางการค้าระหว่าง National Single Window (NSW) ของแต่ละประเทศให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน หรือ ASEAN Single Window (ASW) เพื่อให้อาเซียนก้าวไปสู่การเป็นตลาดเดียวและฐานการผลิตร่วมกัน (Single Market and Production Base) ตามพิมพ์เขียวเพื่อจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) โดยเฉพาะการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการข้ามพรมแดนอย่างเสรี และการค้าไร้เอกสารแบบปลอดภัย ทั้งนี้ การจัดตั้ง ASW ถือเป็นสิ่งที่ต้องดำเนินการเพื่อรองรับ AEC ในปี 2558 เพราะจะช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการ และการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ ตลอดกระบวนการค้าระหว่างประเทศ
 
ทั้งนี้ นายกฯ ได้กำชับให้อีก 7 หน่วยงานดำเนินการเชื่อมโยงระบบให้แล้วเสร็จก่อนการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อให้การค้าการลงทุนในประเทศมีความคล่องตัวสูงสุด ได้แก่ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กรมการบินพลเรือน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) กรมควบคุมโรค สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนา/ทดสอบพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ NSW