About AEC

กูรูที่ปรึกษาสอบบัญชีชี้ AEC บีบผู้ประกอบการขนาดกลาง-เล็ก ควบรวม

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

ผู้เชี่ยวชาญธุรกิจปรึกษาตรวจสอบบัญชีชี้อาเซียนเป็นAECปีนี้กดดันผู้เล่นขนาดกลางถึงเล็กต้องปรับตัวเพิ่มขนาดสร้างขีดแข่งขัน ให้สามารถขยายงานบริการลูกค้าให้มากขึ้น สนองตอบความต้องการเชิงกลยุทธ์ให้ลูกค้าเข้าถึงตลาดชาติสมาชิกอื่น แนะบริษัทไทยเร่งทําความเข้าใจ กฎระเบียบเลือกหาที่ปรึกษาบริษัทสอบบัญชีที่เหมาะสม

นับถอยหลังจากปีม้าเข้าสู่ปีแพะ และสิ้นปี 2558 จะเป็นปีแห่งการเปลี่ยนโฉมจากลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 10 ประเทศรวมไทย (อาเซียน) ไปเป็นกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซีซึ่งการเปลี่ยนแปลงระดับภูมิภาคนี้ในมุมมองของเครือข่ายกลุ่มบริษัทที่ปรึกษาและตรวจสอบบัญชีชั้นนําของโลกต่างเห็นว่าAECจะส่งผลให้เกิดพัฒนาและการควบรวมของผู้เล่นในธุรกิจนี้เพื่อเพิ่มขนาดสร้างความสามารถแข่งขันรับประโยชน์มากมายจากAEC