About AEC

ตลาดอุตสาหกรรมสังฆภัณฑ์ เติบโตรับ AEC

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

กระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยอุตสาหกรรมสังฆทานและชุดสังฆภัณฑ์ ที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยล่าสุดแบรนด์ไทย เช่น "พุทธรักษา" สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์ไปยังประเทศเมียนมาร์ได้แล้ว และเตรียมกระจายสู่ตลาดประชาคมอาเซียน

 

 
"พุทธรักษา" เป็นแบรนด์น้องใหม่ในตลาดอุตสาหกรรมสังฆทานและชุดสังฆภัณฑ์ ด้วยความโดดเด่นในการสร้างผลิตภัณฑ์ สำหรับพระสงฆ์ ภิกษุณี สามเณร และ ผู้ปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนา โดยเปลี่ยนแนวความคิดการทำบุญแบบเดิมให้หันมาสนใจถึงประโยชน์  และสิ่งดีที่สุดให้กับผู้ที่ได้รับ ภายใต้การคัดสรรวัตถุดิบ โดยเฉพาะสมุนไพรที่มีคุณภาพ และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ สิ่งเหล่านี้ ทำให้พุทธรักษาเติบโตอย่างต่อเนื่อง  โดยคาดว่าปีนี้จะมียอดขายสูงกว่า 2 ล้านบาท และเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 คาดว่าจะมียอดขายสูงกว่า 7 ล้านบาท
 
ปัจจุบัน "พุทธรักษา" ได้เร่งเพิ่มประเภทสินค้าที่จัดในชุดสังฆภัณฑ์ เช่น แชมพูสมุนไพร ที่แก้ปัญหาหนังศีรษะ ลดอาการคัน , น้ำมันเหลืองสมุนไพร ผลิตจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ช่วยลดอาการกล้ามเนื้ออักเสบ ปวด บวม คลายเส้น , น้ำยาซักจีวร ขจัดเชื้อโรคและกลิ่นอับแม้ตากในที่ร่ม และผ้าจีวรที่ผลิตขึ้นเป็นพิเศษด้วยเส้นใยจากธรรมชาติและผลิตตามสีที่ถูกต้อง ตามข้อปฏิบัติของแต่ละนิกาย 
 
โดยมีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งคาดว่าเฉพาะในช่วงเทศกาลวันมาฆบูชา ตลาดรวมของธุรกิจสังฆทานและชุดสังฆภัณฑ์ ก็จะคึกคักมากขึ้น มียอดขายเติบโตกว่าร้อยละ 20-30 จากช่วงปกติ เนื่องจากมียอดการจำหน่ายสินค้าในช่วงวันหยุด ตามห้างสรรพสินค้าและร้านตัวแทนจำหน่ายเครื่องสังฆภัณฑ์มากขึ้น
 
พุทธรักษา ยังเป็นหนึ่งในธุรกิจขนาดเล็ก หรือ SME ที่เข้าร่วมโครงการ AEC ที่จัดโดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จนทำให้ปัจจุบัน สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์จำหน่ายในเมียนมาร์ได้ด้วย และกำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จากพุทธศาสนิกชน นอกจากนี้ ยังเตรียมส่งออกผลิตภัณฑ์ไปจำหน่ายในประเทศอื่นๆ ของแถบอาเซียน เช่น ประเทศลาวและเวียดนามด้วย 

ที่มา : http://news.voicetv.co.th/business/64015.html