About AEC

โครงการทวาย ผลดีและผลเสียต่อระบบโลจิสติกส์ไทย

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC

นับเป็นอภิมหาโปรเจกท์ความร่วมมือระหว่างไทยกับพม่า