aechub

Tourism

ช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์สำหรับชาวต่างประเทศ

รัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน โดยมีข้อสั่งการหลายประการ ซึ่งล่าสุดได้สั่งการให้มีช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์สำหรับ...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

Economy and Investment / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 25, 2015

ก.พาณิชย์ ร่วมการลงนามระหว่างเอกชนไทยกับจีน ลงทุนอุตสาหกรรมยางพารา

นางนันทวัลย์ ศกุลตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณชิย์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ระหว่าง บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน) ภาคเอกชนจากประเทศไทย กับบริษัท ฉงฉิ่ง...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 25, 2015

ไทย – กัมพูชา จัดงานสัปดาห์ “อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา”

นางดวงจันทร์ สุขวิลัย วัฒนธรรมจังหวัดตราด เปิดเผยว่า จังหวัดตราด โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตราด ได้กำหนดงานสัปดาห์ "อาสาฬหบูชา และเข้าพรรษา อาเซียน สานสัมพันธ์ในมิติพระพุทธศาสนา ระหว่างไทย –...

Economy and Investment / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 25, 2015

มหาดไทยเดินหน้านโยบายพัฒนา "เศรษฐกิจภาคใต้" รับ AEC

กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานฝ่ายเลขานุการกรอบการประชุมระดับมุขมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัด (CMGF) และจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดการประชุมสัมมนาบูรณาการภาครัฐ-เอกชน ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้สู่อาเซียน...

Transportation / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 21, 2015

กรมทางหลวงเปิดจุดพักรถบรรทุกแห่งแรกของประเทศที่นครราชสีมา รองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

  นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานในพิธี เปิดจุดจอดพักรถบรรทุก ( Truck Rest Area) บริเวณสถานีตรวจสอบน้ำหนักโนนสูง บนถนนทางหลวงหมายเลข 2 นครราชสีมา – โนนสูง...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 11, 2015

รับสมัครคนไทยผู้มีคุณสมบัติดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียน ด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

  กองอาเซียน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แจ้งว่า ตำแหน่งรองเลขาธิการอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (Deputy Secretary-General of ASEAN for ASEAN Socio-Cultural Community: DSG-ASCC)...

About AEC / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 11, 2015

รัฐสภาเมียนมาผ่านร่างกฏหมายห้ามสาวพุทธแต่งงานกับหนุ่มข้ามศาสนา

รัฐสภาเมียนมารับรองร่างกฎหมายแต่งงานพิเศษของสตรีชาวพุทธเมื่อวันที่ 7 ก.ค.ที่ผ่านมา โดยร่างกฎหมายดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมการแต่งงานระหว่างหญิงชาวพุทธและชายต่างศาสนา...

Economy and Investment / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 11, 2015

พาณิชย์ไทยหารือมาเลย์ผลักดันข้อตกลงภาษีเป็น 0 ปีหน้า

  นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันจันทร์ที่ 13 ก.ค.นี้     ตนจะเป็นผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรี RCEP สมัยพิเศษ ที่ประเทศมาเลเซีย...

Tourism / by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC - Jul 11, 2015

กต.กำหนดแนวปฏิบัติในการศึกษาดูงานใน สปป.ลาว

  พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) เปิดเผยว่า กระทรวงการต่างประเทศมีหนังสือแจ้งว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) รายงานว่า...