Latest Post

image icon
About AEC

จีน เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการเจรจาการค้าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ หัวหน้าผู้แทนไทย เปิดเผยว่า การเจรจารอบ 15 นี้ อยู่ในช่วงสำคัญหลังจากที่ผู้นำ RCEP ได้ประกาศแถลงการณ์ร่วมในช่วงการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 28 และ 29 เมื่อวันท...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

image icon
About AEC

ไทยเข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติ ว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 3

นายไมตรี กล่าวว่า การประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างยั่งยืน (HABITAT) เป็นการประชุม ที่จัดขึ้นทุก 20 ปี โดยครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 (HABITAT III) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสำหรับประเทศส...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

image icon
About AEC

เร่งพัฒนาแรงงาน ไปสู่ Brain power รองรับไทยแลนด์ 4.0

พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง นโยบายและทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 10 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน วันนี้ (17 ต.ค. 59) ไ...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

image icon
About AEC

ยธ. สร้างความร่วมมือด้านกระบวนการยุติธรรมกับเวียดนาม

นางกรรณิการ์ แสงทอง รองปลัดกระทรวงยุติธรรม ให้การต้อนรับ Mr.Nguyen Van Luc รองอธิบดีกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม พร้อมคณะ ในโครงการฝึกอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างไทยและเวียดนามด้านบังคั...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

Trending Story

Popular