Latest Post

image icon
About AEC

ความร่วมมือไทย-จีน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อการท่องเที่ยวเติบโตอย่างยั่งยืน

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงการลงนามความร่วมมือไทย-จีน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว แก้ปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ ว่าความร่วมมือดังกล่าวเพื่อให้เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวระหว่างกันใ...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

image icon
About AEC

นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำต่อที่ประชุมระดับสูงเรื่องการดื้อยาต้านจุลชีพ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมระดับสูงว่าด้วยการมีผลใช้บังคับของความตกลงปารีส ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา โดยมีผู้นำจากหลายประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งในกิจกรรมนี้นายกรัฐมนตรีไ...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

image icon
About AEC

นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการเปิดอภิปรายทั่วไป ของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 71 (United Nations General Assembly : UNGA 71) ประจำปี 2559 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

image icon
About AEC

นายกรัฐมนตรี หวังว่าสหรัฐ จะสนับสนุนการทำประโยชน์จาก US-ASEAN Connect เพื่อสร้าง Creative ASEAN

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและผู้นำชาติอาเซียน พร้อมด้วยประธานาธิบดีโอมาบา เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐ ครั้งที่ 4 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยนายกรัฐมน...

by Editor Thekob Tourismthailand.org/AEC -

Trending Story